Memorandum de colaborare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și societatea civilă privind îmbunătățirea serviciilor de cantină de ajutor social

Finantat de Unlunea Europeana
Moldova
Parteneriate Pentru Servicii de Cantina Sociala OIncluzive Si Durabile

Memorandum de colaborare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale și societatea civilă privind îmbunătățirea serviciilor de cantină de ajutor social

La 03 martie 2022, a fost semnat un Memorandum de colaborare între Ministerul Muncii și Protecției Sociale al Republicii Moldova (în continuare MMPS), Keystone Moldova, Diaconia și Concordia în scopul îmbunătățirii cadrului normativ ce reglementează activitatea serviciilor de cantină de ajutor social.

Acțiunea face parte dintr-un pachet mai amplu de intervenții realizate în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, ce urmărește îmbunătățirea calității prestării serviciilor de cantină de ajutor social prin actualizarea cadrului legal și implementarea unui mecanism inovator de donare și redistribuire a alimentelor către serviciile sociale.

În baza Memorandumului, cele trei organizații nonprofit vor oferi în următorii trei ani asistență tehnică autorităților publice centrale la actualizarea regulamentului-cadru cu privire la funcționarea cantinelor de ajutor social. Totodată, acestea vor acorda MMPS suport metodologic la elaborarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile cantină de ajutor social, precum și la dezvoltarea metodologiei de calcul a costurilor pentru serviciile de cantină de ajutor social. De asemenea, vor fi pilotate modele inovative de prestare a serviciilor de cantină de ajutor social în conformitate cu practica internațională.

Conform Memorandumului, MMPS va institui un grup consultativ pentru a facilita dialogul și participarea la proiect în procesul elaborării și promovării metodologiei de calcul a costurilor serviciilor cantinelor de ajutor social și a cadrului normativ ce reglementează activitatea serviciilor cantinelor de ajutor social.

Colaborarea între reprezentanții societății civile și autoritățile publice va permite dezvoltarea participativă a unui cadru normativ care va contribui la creșterea calității prestării serviciilor de cantină de ajutor social și la facilitarea accesului grupurilor vulnerabile afectate de nesiguranța alimentară la servicii, inclusiv în situații de urgență.

Proiectul ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” este finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale”, I.R.M.S. ,,Diaconia’’. Valoarea totală a proiectului este de 1,327,609 EUR.

KHS_Logo021_Moldova_Vertical_Blue
concordia
diaconia