Implicarea cadrelor didactice și a studenților în procesul de ghidare în carieră a persoanelor cu dizabilități

eu-logo-ro
moldova-logo-ro

Implicarea cadrelor didactice și a studenților în procesul de ghidare în carieră a persoanelor cu dizabilități

În luna octombrie Keystone Moldova au organizat cinci instruiri cu tematica ghidării in carieră a persoanelor cu dizabilități, pentru cadrele didactice și studenții de la Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”.

  • Vrem să promovăm cultura incluziunii in Republica Moldova. Este important pentru o persoană cu dizabilități să fie inclusă într-o instituție educațională

La instruirea „Formare de formatori în consilierea și ghidarea în carieră”, 20 profesioniști care vor asigura formarea continuă a cadrelor didactice au abordat subiectele: metode și tehnici de comunicare cu persoanele cu dizabilități în dependență de tipul de dizabilitate, servicii de consiliere și ghidare în carieră, metode de prestare și metode de evaluare/autoevaluare. Ulterior, ei vor instrui viitoarele cadre didactice din cadrul serviciilor de consiliere si ghidare în carieră, servicii de educație incluzivă și psihologi școlari.

  • În incluziunea educațională și socială a copilului cu dizabilități foarte mult contează colaborarea între cadre didactice – părinți – diriginte – psiholog. Dacă toți muncesc în aceeași direcție, lucrurile se vor schimba.”

78 de cadre didactice din învățământul general, psihologi școlari și specialiști din cadrul Serviciilor de Asistență Psihopedagogică au discutat despre importanța ghidării in carieră si provocările acesteia din Republica Moldova. Temele abordate au inclus: ghidarea în carieră în cadrul educației formale, colaborări intersectoriale în procesul de ghidare în carieră, rolul părinților, prietenilor, mediului social în alegerea carierei.

  • Sperăm să fim capabili să schimbăm ceva spre bine și să ajutăm persoanele cu dizabilități să își găsească un loc în societate.”

65 de studenți, viitori asistenți sociali, au aflat despre prevederile legale în domeniul consilierii și ghidării în carieră a persoanelor cu dizabilități, aspecte privind autodeterminarea profesională, organizarea și funcționarea serviciilor de ghidare în carieră.

Instruirile au fost organizate în colaborare cu Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă”. Activitățile de instruire au avut loc în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România,  finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați https://www.keystonemoldova.md/ro/projects/cross-border-parternship-inclusive-career-guidance/

keystone-logo
adv-logo