Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă (2SOFT / 1.1 / 145)

eu-logo-ro
moldova-logo-ro

Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă (2SOFT / 1.1 / 145)

Octombrie 2020 – Aprilie 2022

Finanțatori

Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020

Parteneri
Fundația „Alături de Voi” România (ADV)

Buget

370,326.00 EUR, inclusiv 90% contribuția UE și 10% contribuția partenerilor (Buget Keystone Moldova: 223,680.0 EUR; Buget Fundația „Alături de Voi” România: 146,646.0 EUR)

Scopul proiectului
Tinerii cu dizabilități din Iași / România și Republica Moldova au acces la piețele muncii prin intermediul dezvoltării capacităților a 470 de actori relevanți în domeniul educației și ocupării forței de muncă în furnizarea de servicii de orientare profesională de calitate și incluzive.

Obiectivele proiectului

  1. Politicile și instrumentele naționale privind informarea și ghidarea în carieră pentru persoanele cu dizabilități îmbunătățite, prin dezvoltarea și aprobarea Standardelor de Calitate pentru serviciile de orientare profesională și dezvoltarea și pilotarea a două suporturi de curs și curriculum-uri;
  2. 360 de profesioniști din sistemele de educație și ocuparea forței de muncă din Republica Moldova și Iași / România au cunoștințe și abilități adecvate pentru a furniza servicii de orientare profesională de calitate persoanelor cu dizabilități
  3. Cel puțin 1500 de studenți / elevi / tineri cu dizabilități și familiile lor din România și Republica Moldova au un nivel sporit de conștientizare cu privire la serviciile de orientare profesională incluzivă

Rezultate scontate

  1. Stabilirea unui parteneriat transfrontalier între România și Republica Moldova în ghidare în carieră și medierea muncii pentru persoanele cu dizabilități
  2. Dezvoltarea cadrului metodologic și a instrumentelor pentru ghidarea în carieră și medierea muncii pentru persoane cu dizabilități și pilotarea acestora în instituțiile de învățământ și de angajare în câmpul muncii din ambele țări;
  3. Dezvoltarea / consolidarea capacităților a 360 actori din România și Republica Moldova în furnizarea serviciilor de ghidare în carieră pentru persoanele cu dizabilități;
  4. Reglementarea serviciilor de ghidare în carieră în cadrul Agenției Naționale de Ocupare a Forței de Muncă;
  5. Sensibilizarea a aproximativ 1970 de persoane din Republica Moldova și România privind ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități;
  6. Transmiterea către factorii de decizie și alți actori relevanți a recomandărilor pentru îmbunătățirea Politicilor și practicilor privind ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova.

Descoperiți detalii proiect AICI.

Acest material a fost produs cu sprijinul financiar al Uniunii Europene. Conținutul acestui material este responsabilitatea exclusivă a Asociației Keystone Moldova și nu poate fi considerat punctul de vedere al Uniunii Europene sau al Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020.

„Uniunea Europeană este alcătuită din 27 de state membre care au decis să își unească treptat cunoștințele, resursele și destinele. Împreună, pe parcursul unei perioade de extindere de 50 de ani, aceste state au construit o zonă de stabilitate, democrație și dezvoltare durabilă, menținând în același timp diversitatea culturală, toleranța și libertățile individuale. Uniunea Europeană se angajează să împărtășească realizările și valorile sale cu țările și oamenii de dincolo de granițele sale.”

keystone-logo
adv-logo