Servicii de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități – 2

Servicii de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități - 2

aprilie 2022 – martie 2023

Buget: 160,000 USD

Finanțatori: Fundația Soros Moldova 

Scopul proiectului este reformarea sistemului de servicii de suport educațional pentru copiii și tinerii cu dizabilități din Republica Moldova.

Activități principale:

  1. Reorganizarea serviciilor educaționale de suport prestate de Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică și Serviciile de Asistență Psihopedagogică.
  2. Elaborarea design-ului serviciilor de suport educațional integrate pentru copii/tineri cu dizabilități.
  3. Elaborarea costurilor serviciilor de suport educațional pentru copii/tineri cu dizabilități.

Rezultate așteptate:

  1. Elaborarea unei noi structuri de asistență psihopedagogică în educație (ca structură deconcentrată); estimarea costurilor noii structuri de asistență psihopedagogică în educație, al fondului pentru educație incluzivă și al cadrului financiar de investiții unice;
  2. Elaborarea conținutului a trei pachete de servicii educaționale de suport integrate pentru copii cu dizabilități intelectuale, de vedere, de auz și cu tulburări din spectrul autism, pentru a fi prestate în instituțiile preșcolare, școlile din comunitate și școlile vocaționale;
  3. Estimarea costurilor serviciilor educaționale de suport.