Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare

Implicare prin acțiuni de advocacy și auto-reprezentare

2014 — 2017

Buget

252,145 USD / 1,024,711 MDL

Finanțat de IM Swedish Development Partner

Scopul proiectului este de a asigura participarea incluzivă a persoanelor cu dizabilități în societate prin abilitarea lor în calitate de Auto-reprezentanți și abilitarea organizațiilor / grupurilor de părinți.

Proiectul are trei direcții majore de activitate:

1. Dezvoltarea unei rețele naționale a Auto-reprezentanților (persoane cu dizabilități).
Keystone Moldova oferă suport în creșterea abilităților persoanelor cu dizabilități în promovarea, protejarea și revendicarea propriilor drepturi. La moment, Keystone Moldova oferă asistență pentru șase grupuri de auto-reprezentanți (Taraclia, Ungheni, Fălești, Orhei, Călărași și Criuleni). În cadrul proiectului sunt prevăzute consolidarea capacităților grupurilor și schimbul de experiență între ele.Persoanele de suport și Auto-reprezentanții sunt instruiți continuu și implicați în activități care le formează abilități de a vorbi în public și de a-și promova activitățile prin campanii de advocacy.
2. Dezvoltarea unei platforme naționale a organizațiilor / grupurilor de părinți.
Keystone Moldova realizează întâlniri cu părinții persoanelor cu dizabilități pentru a-i informa cu privire la drepturile lor și a-i pregăti să realizeze acțiuni de advocacy la nivel local și național în vederea soluționării problemelor cu care se confruntă. Până în prezent au avut loc întâlniri cu părinți din 11 raioane. Părinții sunt informați cu privire la legislația națională și internațională în domeniul dizabilității, serviciile sociale comunitare destinate persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora, planificarea și realizarea campaniilor și inițiativelor de advocacy, colaborarea cu APL pentru îmbunătățirea vieții acestor grupuri etc.
3. Suport OSC active în domeniul dizabilității în promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități la nivel local și național.
OSC vor fi instruite cu referire la acreditarea și contractarea serviciilor sociale destinate persoanelor cu dizabilități. În plus, Keystone Moldova va lansa o inițiativă de advocacy pentru a face funcțional mecanismul de contractare de către autoritățile publice a serviciilor sociale de la prestatori privați.

Rezultate așteptate

  1. Cel puțin 80 de persoane cu dizabilități din R. Moldova sunt membri activi ai grupurilor de Auto-reprezentanți;
  2. Cel puțin 10 organizații / grupuri de părinți sunt evaluate și beneficiază de suport în baza evaluării necesităților;
  3. Cel puțin 166 de persoane sunt capacitate în advocacy și self-advocacy (persoane cu dizabilități, părinți sau persoane de suport ale acestora, reprezentanți APL, persoane de suport ale grupurilor de Auto-reprezentanți);
  4. Cel puțin 5 persoane (3 persoane cu dizabilități și 2 persoane de suport) participă în cadrul unor evenimente în advocacy și self-advocacy, organizate la nivel european.

Raport final

Advocacy and Self-advocacy 2014–2017 (Rom)