Media și comunicare pentru o societate incluzivă

Media și comunicare pentru o societate incluzivă

Iunie 2014 – decembrie 2015

Buget
30 000 USD

Finanțat de Fundațiile pentru o Societate Deschisă / Inițiativa în Sănătate și Media și Fundația Soros-Moldova

Scopul proiectului este dezvoltarea unui mediu comunitar incluziv, prin activități de media advocacy. Obiectivele proiectului sunt:

  1. Adulții cu dizabilități își cunosc drepturile și luptă pentru ele, inclusiv prin intermediul media;
  2. Serviciile comunitare pentru persoanele cu dizabilități sunt promovate în societate și media;
  3. Persoanele cu dizabilități știu să vorbească pentru ele însele și să întreprindă activități de advocacy.

Prin activitățile desfășurate, proiectul își propune să sensibilizeze societatea și să sporească nivelul de cunoaștere față de persoanele cu dizabilități:

  1. Instruirea persoanelor cu dizabilități să realizeze fotografii conform tehnicii PhotoVoice și organizarea unei expoziții de fotografii. Imprimarea unui calendar foto, care să conțină pozele de la expoziție;
  2. Instruirea persoanelor cu dizabilități să-și povestească istoria conform metodei Storytelling (de povestire și ascultare a istoriilor personale) și să le folosească în scopuri de Advocacy;
  3. Implementarea unei campanii media pentru a sensibiliza societatea vis-a-vis de dreptul persoanelor cu dizabilități de a trăi în comunitate și de a duce o viață deplină și activă;
  4. Realizarea unei campanii social media care să scoată în evidență abilitățile persoanelor cu dizabilități și importanța contribuției lor la viața socială. Campania include: publicarea și diseminarea istoriilor personale povestite de către persoanele cu dizabilități, conform metodei storytelling; editarea a cinci filme de scurt-metraj despre viața în comunitate a persoanelor cu dizabilități și a familiilor lor; organizarea unei expoziții PhotoVocie în parc; organizarea proiecțiilor de film în 10 comunități.
  5. Promovarea în comunitate și prin intermediul canalelor media a serviciilor sociale comunitare pentru persoanele cu dizabilități.