Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu Covid-19

Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu Covid-19

Septembrie 2020 – Martie 2021

Buget
EUR 60 000
Donatori
Uniunea Europeană
Scopul proiectului
asigurarea dreptului la sănătate pentru 1700 de persoane cu dizabilități intelectuale și psihosociale din 6 instituții rezidențiale în timpul pandemiei cu COVID-19, prin creșterea accesului la informație și echipament de protecție.
Obiectivele proiectului
  • Sporirea accesului la echipament de protecție pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psihosociale și angajații a 6 instituții rezidențiale
  • Creșterea nivelului de informare despre măsurile de protecție pentru prevenirea infecției cu COVID-19
  • Prevenirea cazurilor de abuz și neglijare în instituțiile rezidențiale.

Activități principale

  1. Procurarea și distribuirea echipamentului de protecție în 6 instituții rezidențiale.
  2. Instalarea a 6 monitoare video în 6 instituții rezidențiale.
  3. Dezvoltarea unei politici interne privind măsurile de prevenire pentru instituțiile rezidențiale. Desfășurarea training-urilor privind implementare politicii interne, pentru administrația și angajații instituțiilor.
  4. Dezvoltarea unei baze de date a materialelor de comunicare privind prevenirea COVID-19. Distribuirea materialelor în format „Easy to Read” (ușor de citit).
  5. Procurarea și distribuirea telefoanelor mobile pentru persoanele cu dizabilități în instituții.
  6. Desfășurarea instruirilor privind drepturile și mecanismul de plângere pentru Auto-reprezentanții din instituții. Desfășurarea activităților de promovare a Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități.
  7. Desfășurarea instruirilor pentru angajați privind prevenirea arderii profesionale și gestionarea stresului și a provocărilor legate de comportament.