Digitalizarea serviciilor pentru persoane cu dizabilități pentru a asigura accesul la sănătate și servicii sociale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în perioada pandemică

Digitalizarea serviciilor pentru persoane cu dizabilități pentru a asigura accesul la sănătate și servicii sociale ale persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în perioada pandemică

September 2020 – August 2021

Auget
EUR 31.995
Donatori
Uniunea Europeană
Organizația implementatoare
People in Need Moldova

Scopul proiectului
Creșterea accesului la servicii de sănătate și sociale pentru persoanele adulte cu dizabilități intelectuale și psihosociale în timpul pandemiei cu Covid-19.

Obiectivele proiectului

  • Adaptarea a 19 servicii sociale la noile condiții în legătură cu situația pandemică pentru oferea serviciilor calitative pentru persoanelor cu dizabilități, în funcție de nevoi.
  • Creșterea rezilienței angajaților, supervizorilor, familiilor persoanelor cu dizabilități și beneficiarilor a 19 servicii sociale pentru a rămâne în siguranță în timpul pandemiei.

Activități

  1. Dotarea a 19 servicii cu echipament IT (NoteBook-uri) necesar pentru a acționa la distanță în timpul pandemiei cu COVID-19;
  2. Instruirea angajaților și supervizorilor în utilizarea echipamentelor IT și a instrumentelor de comunicare pentru monitorizare și supervizarea serviciilor sociale;
  3. Dezvoltarea unui soft de stocare a informației care va servi drept bază de date pentru prestarea Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoane cu dizabilități – 080010808. Instruirea angajaților Serviciului de asistență telefonică în utilizarea și completarea corectă a registrului electronic, inclusiv generarea rapoartelor în bază de indicatori;
  4. Realizarea activităților pentru sprijinirea personalului și monitorizarea stării de sănătate a beneficiarilor din 19 servicii sociale (case comunitare și locuințe protejate) pe durata pandemiei;
  5. Realizarea a 14 cursuri de instruire continuă online în gestionarea crizelor comportamentale în situații de izolare sau în procesul de asimilare a noilor reguli pentru beneficiarii serviciilor, exercitarea activității profesionale în condiții pandemice, monitorizarea și supervizarea serviciilor sociale la distanță;
  6. Realizarea activităților online pentru prevenirea sindromului arderii profesionale pentru supervizorii, angajații serviciilor sociale și pentru echipa Serviciului de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități – 080010808;
  7. Realizarea activităților de comunicare și socializare în grup de suport online pentru persoanele cu dizabilități, beneficiari ai serviciilor sociale „Locuință protejată” și „Casă comunitară”.