Dialog comunitar pentru reducerea fenomenului de bullying

Dialog comunitar pentru reducerea fenomenului de bullying

August  2022 – Decembrie 2022  

Buget: 9.995 EUR

Finanțatori: grant oferit din contul surselor Proiectului „Împreună pentru o educație de calitate”, implementat de Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei cu suportul financiar Liechtenstein Development Service.

Parteneri: Gimnaziul „Ștefan Culea” din Tudora, Consiliul Local al Tinerilor Tudora, Direcția de Asistență Socială și Protecție a Familiei Căușeni.

Scopul proiectului: de a împuternici tinerii, copiii, părinții și pedagogii să reducă fenomenul de bullying, oferindu-le suport să găsească în mod participativ soluții care funcționează în comunitatea lor.

Obiectivele proiectului:

  • Sporirea nivelului de informare despre bullying a tinerilor, copiilor, pedagogilor și părinților din raioanele Ștefan Vodă și Căușeni și capacitarea lor de a găsi soluții, întru diminuarea acestui fenomen.
  • Sporirea conștientizării față de situațiile de bullying din comunitate și promovarea incluziunii sociale.

Activități principale:

  1. Un atelier de Teatru Forum privind reducerea fenomenului de bullying/cyberbullying organizat, în cadrul căruia este creat spectacolul de teatru forum;
  2. Șase spectacole de Teatru Forum prezentate pentru copiii claselor gimnaziale din trei instituții de învățământ din r. Ștefan Vodă și trei instituții de învățământ din r. Căușeni;
  3. Șase ateliere cu părinții, pedagogii și membrii echipelor multidisciplinare privind reducerea fenomenului de bullying/cyberbullying, realizate în trei instituții de învățământ din r. Ștefan Vodă și trei instituții de învățământ din r. Căușeni;
  4. Școala de toamnă în domeniul reducerii bullying-ului și în advocacy organizată, cu participarea a 20 de tineri / adolescenți din Tudora;
  5. Cel puțin două acțiuni de advocacy implementate, cu scopul de a reduce bullying-ul / cyberbullying-ul și a realiza incluziunea tuturor copiilor în comunitate implementate
  6. O campanie în social media realizată care promovează reducerea bullying-ului și incluziunea tuturor copiilor;
  7. Masă rotundă, organizată în format online, pentru a prezenta rezultatele și impactul activităților.