Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune

Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune

Aprilie 2021 – martie 2024

Buget:
359, 280 EURO
Finanțatori:
Uniunea Europeană , co-finanțat de Fundația Soros Moldova
Parteneri:
Fundația Soros Moldova, AO Institutum Virtutes Civilis

Scopul proiectului:
de a capacita organizațiile societății civile (OSC) din domeniul social pentru a deveni piloni puternici în dialogul privind politicile sociale și în consolidarea comunității incluzive pentru grupurile vulnerabile.

Obiectivele proiectului:

  • Creșterea capacității a 40 de OSC-uri din domeniul social de a dezvolta și implementa servicii sociale durabile pentru grupurile vulnerabile;
  • Crearea unui mediu favorabil pentru asigurarea sustenabilității financiare a OSC-urilor din domeniul social, cu accent pe contractarea serviciilor sociale din fonduri publice și facilitarea dialogului politic;
  • Consolidarea rolului societății civile în crearea unor comunități incluzive.

Direcții majore de activitate:

  1. Acordarea suportului și asistenței metodologice pentru cel puțin 40 de OSC-uri, care  în parteneriat cu autoritățile publice locale vor dezvolta / extinde /  îmbunătăți serviciile sociale destinate persoanelor din grupurile vulnerabile;
  2. Acordarea suportului și a expertizei pentru dezvoltarea cadrului de reglementare privind contractarea serviciilor sociale, printr-un proces participativ de elaborare a politicilor, care va implica OSC-urile, mediul academic și prestatorii de servicii sociale. Elaborarea și pilotarea metodologiei de costificare a serviciilor sociale și a Ghidului privind contractarea socială;
  3. Creșterea vizibilității OSC-urilor și a eforturilor depuse de acestea în sectorul social; îmbunătățirea imaginii OSC-urilor;  determinarea OSC-urilor să devină sustenabile, prin încurajarea autorităților să angajeze OSC-urile ca prestatori de servicii sociale.