Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale

Accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale

Iulie 2014 – Februarie 2015

Buget
17, 242 USD
Finanțat de Fundația Est-Europeană

Proiectul are ca scop asigurarea accesului tuturor persoanelor cu dizabilități la viața politică și procesele electorale. În acest context obiectivele proiectului se referă la: oferirea suportului Comisiei Electorale Centrale în elaborarea și promovarea Regulamentului cu privire la accesul persoanelor cu dizabilități la procesele electorale; informarea și sensibilizarea partidelor politice cu privire la problemele persoanelor cu dizabilități și mobilizarea partidelor în rezolvarea problemelor; informarea mass-media cu privire la comunicarea cu persoanele cu dizabilităţi și abordarea dizabilității în mod valorizant.

În cadrul proiectului au fost propuse spre implementare următoarele activități:

  • Suport Comisiei Electorale Centrale în elaborarea regulamentului cu privire la accesul persoanelor la procesele electorale;
  • Elaborarea unui document care să conțină recomandări pentru partidele politice cu referire la obiectivele pe care acestea le pot include în platformele electorale în vederea îmbunătățirii calității vieții persoanelor cu dizabilități;
  • Elaborarea unei Carte cu angajamente în domeniul dizabilității. Carta va fi înaintată partidelor politice pentru a fi semnată și respectată;
  • Analiza platformelor electorale ale partidelor politice din perspectiva asigurării intereselor persoanelor cu dizabilități;
  • Elaborarea unui set de recomandări pentru jurnaliști, cu privire la limbajul folosit de aceștia în adresa persoanelor cu dizabilități.