Selectarea unei persoane fizice sau juridice pentru elaborarea de infografice

Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului ”Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19” finanțat din sursele financiare ale Fundației Soros-Moldova, Contract de Grant G15086 din 01.12.2020.

Proiectul urmărește să promoveze accesul echitabil la servicii de sănătate esențiale a persoanelor cu dizabilități, vârstnicilor, pacienților cu boli cronice, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi  în condițiile de pandemie COVID-19.

În acest sens, Keystone Moldova a realizat o cercetare sociologică cu privire la accesul la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, persoanelor  cu diabet, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi comparativ cu populația generală din Republica Moldova.

În acest context Keystone Moldova angajează un expert/companie/organizație care va fi responsabil pentru realizarea a 5 seturi de infografice în baza raportului cercetării.

Responsabilitățile și cerințele față de candidați sunt descrise în Termenii de referință (Anexa 1).

Procedura de aplicare

Pentru a participa în concurs, persoanele / organizațiile / companiile interesate trebuie să depună Dosarul de Aplicare.

Dosarul de aplicare include:

  • CV sau Profilul organizației/companiei (cu elucidarea clară a experienței în domeniu).
  • Portofoliul de lucrări similare (în atașament sau link).
  • Oferta financiară pentru cele 5 seturi de infografice.
    • Pentru persoanele fizice suma solicitată va fi indicată NET, în lei moldovenești (suma NET este acea sumă pe care o primește persoana în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit). Toate taxele și impozitele aferente serviciilor prestate vor fi calculate și transferate de către contractor în conformitate cu legislația în vigoare.
    • Pentru persoanele juridice oferta financiară în lei moldovenești la cota TVA 20%.

Dosarul se va expedia la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Elaborare Infografice”.

Termen limită de prezentare a dosarului – 5 septembrie 2021, ora 23:59. Dosarele recepționate după termenul limită nu vor fi analizate.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 068444438 Nicolae Ciocan, director de proiect, e-mail: [email protected]