Selectare companie producere mobilier

ANUNȚ
privind selectarea companiei
specializate în confecționarea mobilierului

Asociaţia Keystone Moldova anunţă concurs prin cererea ofertei de preţ privind confecționarea de mobilier pentru centrului de instruiri al Keystone Moldova.
Caietul de sarcini pentru Cererea Ofertelor de Preţuri este anexat la acest anunt.
Oferta va include: costuri de confecționare cu TVA inclus, transportare și instalare a mobilierului, perioada de garanție și termenii de executare a lucrării. Oferta trebuie să fi datată, semnată și ștampilată.
Prezentarea Ofertelor de Prețuri se va face prin email la adresa: [email protected] sau în plic la adresa Keystone Moldova: Republica Moldova, Chișinău, MD-2001, str. Sfântul Gheorghe, 20. Termenul limită de prezentare a Ofertelor este 15 septembrie 2015, ora 12.00.
Pentru informaţii suplimentare puteţi telefona la: (+373 22) 92 91 98

View Caiet de sarcini Mobilier Instruire.pdf