Selectăm consultant pentru elaborarea conceptului unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină de ajutor social

Selectăm consultant pentru elaborarea conceptului unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină de ajutor social

Keystone Moldova, în cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’, Contract de Grant ENI/ 2021/428-919, anunță un concurs de selectare a unui/unei consultant/consultante.

Expertul selectat va elabora conceptul unor modele inovative de funcționare a serviciilor de cantină de ajutor social în baza bunelor practici internaționale.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de consultant, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință.

Dosarul se va expedia la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Consultant Elaborare Concept modele de servicii de cantină socială”.

Termenul-limită de prezentare a dosarului: 15 iunie 2022.

Pentru informații suplimentare, o puteți contacta pe Ana Prasolov, director de proiect, prin e-mail: [email protected]