Oportunitate pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și acordarea de granturi în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crize

Oportunitate pentru consolidarea capacităților OSC-urilor și acordarea de granturi în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței  la crize

Keystone Moldova care face parte din Rețeaua de monitorizarea bugetării sensibile la gen (GBWN), anunță un apel public pentru propuneri de proiecte (granturi) în domeniul bugetării sensibile la gen și rezilienței la crize pentru OSC-uri. Organizațiile selectate vor beneficia și de o componentă de consolidare a capacităților. 

Două granturi sunt alocate pentru Republica Moldova și două granturi în consorțiu cu alte organzații din regiunea Balcanilor de Vest. Notele de concept trebuie expediate până la data de 7 aprilie, ora 18:00. O comisie a partenerilor GBWN va selecta beneficiarii finali a granturilor în baza criteriilor din apel, care ulterior vor fi sprijiniți prin intermediul unui training obligatoriu pentru elaborarea propunerilor complete în Muntenegru la data de 16-19 mai (costurile vor fi suportate de organizator).

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să consultați informațiile din documentele Apel de propuneri și Anexa 1.

Va fi organizat o sesiune de interes (în format online) cu organizațiile interesate pe marginea proiectului dat la data de 31.03.2023, ora 11:00.

Link la sesiune: https://keystonehumanservices.zoom.us/j/81506411407