LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE RECREERE ȘI TERAPIE (ÎNOT ȘI KINETOTERAPIE) PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI

LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE RECREERE ȘI TERAPIE (ÎNOT ȘI KINETOTERAPIE) PENTRU COPII CU DIZABILITĂȚI

Data publicației 16.02.2024

În cadrul Proiectului „Disability Inclusive Emergency Support Project for Refugees and Host Communities, Moldova” finanțat de World Vision și implementat de Keystone Moldova, este preconizată achiziția serviciilor de recreere și terapie pentru copii cu dizabilități.

În cadrul proiectului se contractează servicii de recreere si terapie pentru două loturi:

Lot 1– 10 Sesiuni de înot, cu antrenor cu experiență de lucru și cunoașterea specificului copiilor cu dizabilități; perioada 26 februarie – 26 martie 2024;

Lot 2 – 10 Sesiuni de kinetoterapie pentru copii cu dizabilități; perioada 26 februarie – 26 martie 2024.

În acest sens, solicităm oferte din partea persoanelor juridice interesate. La concurs pot participa persoane juridice înregistrate în Republica Moldova. Entitățile economice pot aplica la concurs doar pentru unul sau mai multe loturi.

Dosarul de participare la concurs va include următoarele:

  • Copia certificatului de înregistrare;
  • Oferta financiară în MDL, după modelul indicat în caietul de sarcini (formular A).
  • Caracteristicile tehnice ale spațiului unde se vor petrece activitățile de recreere și experiența antrenorului și specialistului ce efectuează tratamentele de reabilitare;
  • Includerea în dosar a imaginilor care să prezinte condițiile de desfășurare a activităților de recreere (înot si kinetoterapie) – va constitui un avantaj.

Caietul de sarcini și modalitatea de înaintare a ofertelor este descrisă detaliat aici:

Caiet de sarcini
Formularul _A_Oferta financiară

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la adresa [email protected]
Termenul limită de prezentare a dosarelor este 25 februarie 2024.

DATE DE CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE
Corina Gribincea, directoare de proiect
Email: [email protected]
Telefon: 079458431