Keystone Moldova cu suportul Uniunii Europene lansează concursul destinat reprezentaţilor mass-media interesați de problematica prevenirii și combaterii discriminării persoanelor cu dizabilități

Keystone Moldova cu suportul Uniunii Europene lansează concursul pentru reprezentanţii mass-media interesați de problematica prevenirii și combaterii discriminării persoanelor cu dizabilități.

Scopul concursului este de a încuraja reprezentanţii mass-media să documenteze, să elaboreze şi să publice/ difuzeze materiale de impact despre situația persoanelor cu dizabilități din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia şi Tiraspol și, astfel, să aducă în atenția publicului istoriile lor.

La concurs sunt invitați să participe reprezentanţi ai mass-media din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia şi Tiraspol, care lucrează în toate tipurile de mass-media (presa scrisă și on-line, radio sau TV).

CONDIȚII DE PARTICIPARE:
Participanții pot fi reprezentanţi ai mass-media angajaţi la o instituţie media, colaboratori sau liber profesionişti din raioanele Căuşeni, Ştefan Vodă, UTA Găgăuzia, Slobozia şi Tiraspol. Sunt acceptate şi înscrieri colective, ale unor echipe de jurnalişti (de exemplu, reporter şi fotoreporter), însă echipa nu trebuie să fie formată din mai mult de trei persoane, iar numele și contribuția lor trebuie să fie menționate în dosarul de participare.

Vor fi acceptate materialele (reportaje, anchete, interviuri, portrete, materiale de informare, analiză și sinteză sau altă formă de jurnalism care ilustrează şi explică subiectul dat, publicate sau difuzate în perioada 7 mai – 2 decembrie 2018.

Materialele pot fi înscrise pentru următoarele categorii de presă:
1) Presa scrisă, on-line, blogging;
2) Radio;
3) Televiziune.

Dosarul va cuprinde minimum trei materiale proprii. Acestea vor fi prezentate în formatul corespunzător categoriei media de activitate: a) text MS Word și PDF pentru ziare și reviste, b) text MS Word și link pentru presa on-line, c) text MS Word și CD/DVD pentru radio și TV.

Sunt eligibile materialele prezentate în limba română sau în limba rusă.

Important! Participanţii trebuie să facă dovada publicării/difuzării materialului respectiv.

Dosarul se va depune prin e-mail: [email protected], prin poștă sau personal la adresa: or.Chișinău, str. Sfîntul Gheorghe, 20, MD-2001, Keystone Moldova.

Termenul limită pentru trimiterea materialelor este 3 decembrie 2018, iar ceremonia de premiere va avea loc în luna decembrie 2018.

Materialele depuse nu vor fi returnate. Keystone Moldova își rezervă dreptul de a republica materialele, cu mențiunea autorului.

Dosarele vor fi examinate de către un juriu independent, format din experți în domeniu și reprezentanții Keystone Moldova. Membrii juriului vor aprecia materialele în baza următoarelor criterii:
1) Relevanța materialului pentru tema propusă;
2) Acurateţea informaţiei;
3) Originalitatea perspectivei din care e tratat subiectul;
4) Prezentarea protagoniștilor dintr-o perspectivă valorizantă.

Se vor acorda 8 premii, după cum urmează:

Premiul mare – 900 Euro (inclusiv taxe şi impozite)
Premiul I – 700 Euro (inclusiv taxe şi impozite)
Premiul II (3 premii) – câte 500 Euro (inclusiv taxe şi impozite)
Premiul III (3 premii) – câte 300 Euro (inclusiv taxe şi impozite)

Pentru mai multe detalii accesați Procedura de organizare şi desfăşurare a concursului (procedura se anexează).

Asociaţia Keystone Moldova este o organizaţie non profit care susține copiii, tinerii cu dizabilități și familiile acestora, precum și alte persoane aflate în dificultate să depășească situațiile dificile și să ducă o viață activă și plină de sens în comunitățile lor. Scopul organizaţiei este dezvoltarea oportunităţilor persoanelor care necesită servicii din cauza condiţiilor de sărăcie, abandon, instituţionalizare şi alte condiţii social adverse. Keystone Moldova îşi desfăşoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova din anul 2004.
În noiembrie 2016, Keystone Moldova în parteneriat cu Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi şi Asociaţia Obştească Centrul de Reabilitare şi Consultanţă „OSORC” a demarat implementarea Proiectului „Servicii sociale adresate persoanelor cu dizabilităţi pentru susţinerea măsurilor de promovare a încrederii între ambele maluri ale Nistrului”, finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat de IM Swedish Development Partner. Obiectivul general al proiectului este de a spori încrederea între cele două maluri ale Nistrului şi UTA Găgăuzia prin dezvoltarea sistemului de protecţie socială pentru persoanele cu dizabilităţi şi asigurarea protecţiei drepturilor persoanelor cu dizabilităţi. Unul din obiectivele proiectului se referă la sporirea nivelului de cunoştinţe al populaţiei despre persoanele cu dizabilităţi în vederea reducerii atitudinii de discriminare şi stigmatizare faţă de acestea şi sporirii gradului de acceptare a lor în calitate de membri valoroşi ai comunităţii.

Persoana de contact: Marcela Dilion-Strechie, manager proiect, Keystone Moldova, /+373/ 022-92-91-98, /+373/ 068680447, [email protected]

View Procedura concurs-jurnalisti.1.docx