Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru organizațiile societății civile

Asociația Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru oferirea asistenței tehnice organizațiilor societății civile în elaborarea propunerilor de proiect privind dezvoltarea sau extinderea serviciilor sociale pentru persoanele din grupurile vulnerabile.

În cadrul proiectului se contractează servicii de consultanță pentru 3 sarcini conform următorilor Termeni de referință:

ToR 1. Contractare servicii consultanță privind elaborarea propunerilor de proiect în domeniul dezvoltării sau extinderii serviciilor sociale pentru copii, tineri și familii în situație de risc
ToR 2. Contractare servicii consultanță privind elaborarea propunerilor de proiect în domeniul dezvoltării sau extinderii serviciilor sociale pentru persoane cu dizabilități
ToR 3. Contractare servicii consultanță privind elaborarea propunerilor de proiect în domeniul dezvoltării sau extinderii serviciilor sociale pentru persoane vîrstnice

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada iunie – august 2021.

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul, care va conține și datele de contact a 2 persoane de referință;
  • Oferta financiară elaborată conform Anexei din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 23 iunie 2021, or.17.00.
Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: [email protected] , cu mențiunea „Servicii consultanță pentru OSC ” cu specificarea în denumirea mesajului a sarcinilor pentru care ați aplicat.

Doar persoanele selectate vor fi contactate.