Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale asistenților medicali și kinetoterapeuților din cadrul serviciilor sociale

Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale asistenților medicali și kinetoterapeuților din cadrul serviciilor sociale

Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, contractează servicii de consultanță pentru consolidarea competențelor profesionale ale asistenților medicali și kinetoterapeuților care activează în cadrul serviciilor sociale create/dezvoltate în cadrul Proiectului.

Detaliile cu privire la sarcinile consultantului/consultantei sunt reflectate în termenii de referință (ToR).

Serviciile de consultanță vor fi prestate în perioada Decembrie, 2022 – Iunie, 2023.  

Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  1. CV-ul actualizat;
  2. Oferta financiară elaborată conform Anexei din ToR.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 23 noiembrie 2022, or.18.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: [email protected] , cu mențiunea Consultanță asistență kinetoterapeutică”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447.