KEYSTONE MOLDOVA ANUNȚĂ LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU INSTRURI, ALIMENTARE ȘI CAZARE PARTICIPANȚI

KEYSTONE MOLDOVA ANUNȚĂ

LICITAŢIE DESCHISĂ PENTRU SELECTAREA UNEI COMPANII DE FURNIZARE A SERVICIILOR DE ÎNCHIRIERE SPAȚIU INSTRURI, ALIMENTARE ȘI CAZARE PARTICIPANȚI

Keystone Moldova, în cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, implementat și co-finanțat de Fundația Soros Moldova, în parteneriat cu AO Institutum Virtutes Civilis, selectează furnizor/furnizori de servicii închirierea spațiului pentru instruiri, alimentație și cazare participanți.  

Detaliile cu privire la cerințele față de furnizori sunt reflectate în caietul de sarcini.  

Serviciile vor fi prestate în perioadele:

  • 14 – 18 noiembrie, 2022
  • 5 – 9 decembrie, 2022
  • 12 – 16 decembrie, 2022

Campaniile sunt încurajate să trimită pachetul de acte necesar participării menționat în instrucțiunile pentru ofertanți.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 17 octombrie 2022, or.18.00.

Documentele semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: [email protected], cu mențiunea

„OF_ CDO_KM_94_22.09.2022_Nume ofertant”.

Detalii suplimentare pot fi solicitate de la Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect, Keystone Moldova, tel.068680447, e-mail: [email protected]  

Anexe:

  1. Instrucțiuni pentru ofertanți
  2. Caiet de sarcini
  3. Formularul A Oferta financiară
  4. Formularul B Declarație pe propria răspundere