Keystone Moldova angajează asistenți personali

A.O. Keystone Moldova anunță concurs de angajare a asistenților personali. Serviciul social „Asistenţă personală” este un serviciu social specializat, care își desfășoară activitatea în conformitate cu Hotărîrea Guvernului Nr. 314 din 23.05.2012 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind organizarea şi funcţionarea Serviciului social „Asistenţă personală” și Standardelor minime de calitate.

Cine este Asistentul personal?
Asistentul personal este persoana fizică care oferă asistenţă şi îngrijire copiilor şi adulţilor cu dizabilităţi, la domiciliul acestora, în scopul favorizării independenței şi incluziunii lor în societate.
Activitatea asistentului personal se desfășoară în or.Chișinău, în baza unui contract prestări servicii, încheiat cu A.O. Keystone Moldova.
A.O. Keystone Moldova asigură formarea inițială și continuă a asistenților personali, are obligația monitorizării și supervizării profesionale a acestora.

Cine poate fi angajat în calitate de asistent personal?
Poate fi angajată în funcția de asistent personal orice persoană, care îndeplinește cumulativ următoarele condiții:
1) are vârsta minimă de 18 ani;
2) nu a fost condamnată pentru săvârșirea unei infracțiuni care ar face-o incompatibilă cu exercitarea ocupației de asistent personal;
3) are capacitate deplină de exercițiu;
4) starea de sănătate corespunde cerințelor funcției ocupate.

Ce servicii prestează asistentul personal?
1) servicii de îngrijire personală (igienă personală);
2) servicii de asigurarea a mobilității (deplasare în cadrul locuinţei şi în afara acesteia, ridicare şi aşezare, transfer, manipularea fotoliului rulant);
3) sarcini menajere de bază (procurarea alimentelor şi produselor, prepararea și administrarea hranei, spălarea și călcarea rufelor, curăţenie/menaj prin casă, achitarea facturilor);
4) facilitarea participării persoanei cu dizabilităţi la viața comunității prin incluziunea socială şi a educaţiei permanente (suport pentru deplasare în exterior şi comunicarea cu ceilalţi, acces la serviciile comunitare, recreere, viaţa culturală şi asociativă, educaţie şi activitate de muncă);
5) supraveghere şi îndrumare prin oferirea ajutorului pentru a se orienta în timp şi spaţiu, a-şi asigura propria securitate, a-şi dirija comportamentul său în relaţiile cu ceilalţi.

Cum aplicați la poziția de asistent personal?
Persoanele interesate trebuie să depună/prezinte CV-ul (vezi modelul de la sfarșitul anunțului)

CV-ul va fi expediat la adresa de e-mail [email protected] (cu mențiunea „Asistent personal”) sau la adresa or.Chșinău, str. Sf.Gheorghe, 20, oficiul Keystone Moldova.

Termen-limită de prezentare a dosarelor: 15 februarie 2020, or.17.00.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să luați legătura cu Marcela Dilion-Strechie, manager de proiect, Keystone Moldova, tel: +373 68680447, Doina Cuțulab, tel. 022 929411,
+373 68208202.

View CV_model.doc