Instruire în domeniul bugetării sensibile la gen

Keystone Moldova, în calitate de organizație membră a Rețelei pentru Monitorizarea Bugetării Sensibile la Gen (Gender Budget Watchdog Network  – GBWN) are plăcerea să invite reprezentanții societății civile de a participa gratuit la o instruire online  initială și/sau avansată în domeniul bugetării sensibile la gen (BSG). Instruirea și materiale sunt în limba Engleză, dar, în baza solicitării organizațiilor participante, poate fi asigurată traducerea, în caz de necesitate.

Organizațiile societății civile (OSC) care vor participa la instruiri vor fi ulterior eligibile să participe la un concurs de granturi mici. În Republica Moldova se va acorda un grant pentru analiza unui buget public/proces bugetar (la nivel central sau la nivel local) din perspectiva BSG și elaborarea raportului în baza analizei efectuate. Procesul de elaborare a raportului va fi asistat de către experți în bugetare sensibilă la gen.

Pentru mai multe informații referitoare la program și la modalitatea de aplicare, accesați acest link

https://gbwn.net/ro/2021/05/11/cerere-de-aplicare-la-un-program-de-consolidare-a-capacitatilor-in-materie-de-bugetare-sensibila-la-gen-din-partea-retelei-pentru-monitorizarea-bugetarii-sensibile-la-gen/

#GenderBudgetWatch