Concurs pentru selectarea unui consultant pentru elaborarea Manualului operațional al serviciului social ,,Sprijin alimentar’’

Concurs pentru selectarea unui consultant

pentru elaborarea Manualului operațional al serviciului social ,,Sprijin alimentar’’

Instituția Privată Keystone Moldova anunță concurs pentru selectarea unui consultant pentru elaborarea Manualului operațional al serviciului social ,,Sprijin alimentar’’. Serviciul de consultanță va fi prestat in cadrul proiectului „Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile” finanțat de Uniunea Europeană, cofinanțat și implementat de I.P. Keystone Moldova, I.R.M.S. ,,Diaconia’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’.

Scopul manualului operațional este să ofere suport şi asistenţă tehnică în explicarea criteriilor, principiilor, procedurilor administrative şi operaţionale privind prestarea serviciului „Sprijin alimentar” pentru a presta servicii de calitate în conformitate cu Regulamentul-cadru privind organizarea şi funcţionarea serviciului social „Sprijin alimentar” şi a Standardelor minime de calitate. 

Consultantul va conlucra cu echipa de proiect și reprezentanții MMPS în vederea elaborării manualului operațional.

Obiectivele consultanței, sarcinile, activitățile și cerințele față de expert, precum și rezultatele așteptate sunt descrise în Termenii de referință.

Dosarul se va expedia la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Servicii de consultanță_Manual operațional.

Întrebările cu privire la concurs pot fi adresate pe adresa de email: Ana Prasolov, [email protected]

Termen-limită de prezentare a dosarului – 07 septembrie 2023. Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi.