CONCURS EXTINS. SERVICII DE CONSULTANȚĂ

CONCURS EXTINS. SERVICII DE CONSULTANȚĂ

În cadrul Proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune” finanțat de Uniunea Europeană, co-finanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu Instituția Privată Keystone Moldova (în continuare – Keystone Moldova) și A.O. Institutum Virtutis Civilis, Contract de grant nr. G15108 din 01 aprilie 2021, este preconizată achiziția serviciilor de consultanță în scopul consolidării competențelor profesionale ale personalului din cadrul serviciilor sociale dezvoltate în cadrul Proiectului privind oferirea suportului în acordarea asistenței beneficiarilor, în corespundere cu nevoile individuale ale acestora.

Scopul serviciilor de consultanță este de a oferi suport la locul de muncă a specialiștilor din cadrul serviciilor sociale în vederea acordării asistenței bazate pe drepturi și nevoile beneficiarilor.

În cadrul proiectului se contractează servicii de consultanță pentru cinci loturi:

Lotul 1. Consultanță pentru personalul din centrele de zi și de plasament pentru persoane vârstnice
Lotul 2. Consultanță pentru personalul din Serviciul social „Echipă mobilă”
Lotul 3. Consultanță pentru personalul din centrele de zi pentru copii și tineri cu TSA
Lotul 4. Consultanță pentru personalul din centrele de zi pentru copii cu dizabilități
Lotul 5. Consultanță pentru personalul din centrul de plasament și recuperare

În acest sens, solicităm oferte din partea persoanelor fizice interesate. La concurs pot participa persoane fizice rezidente în Republicii Moldova.

Persoanele pot aplica la concurs doar pentru un singur lot.

Dosarul de aplicare va cuprinde:

  1. Oferta tehnică, care va include CV-ul și datele de contact a două persoane de referință (a se vedea Formularul A)
  2. Oferta financiară (a se vedea Formularul B)

Modalitatea de înaintare a ofertelor este descrisă detaliat pe pagina web: https://www.keystonemoldova.md/ro/tenders

Dosarul va fi depus în conformitate cu cerințele din Termenii de referință și în strictă conformitate cu procedura prevăzută în Instrucțiunile pentru ofertanți.

Dosarul de aplicare va fi transmis prin e-mail la adresa [email protected]

Dosarele incomplete nu vor fi examinate.

Vă rugăm să vă asigurați că ofertele tehnice și financiare sunt trimise în e-mailuri separate.

După expedierea ofertelor, vă rugăm să vă asigurați că oferta a fost recepționată de Keystone Moldova sub forma unui e-mail de confirmare.

Keystone Moldova este responsabilă numai pentru ofertele confirmate.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 09 februarie 2024, ora 14.00.

DOCUMENTE

Formularul A. Oferta tehnică
Formularul B. Oferta financiară
Instrucțiune pentru ofertanți
Termeni de referință pentru fiecare lot

DATE DE CONTACT ȘI INFORMAȚII SUPLIMENTARE

Marcela Dilion-Strechie, directoare de proiect
Email: [email protected]
Telefon: 068680447

Întrebările de clarificare pot fi transmise în formă scrisă pe adresa email [email protected] până la data de 05 februarie 2024, orele 15.00.