Concurs de selectare a unui formator cu experiență în domeniul discriminării

Keystone Moldova anunță concurs de selectare a unui formator cu experiență în domeniul discriminării pentru a realiza două training-uri, în perioada martie – aprilie 2015.

Fiecare training va fi cu durata de o zi. Acestea vor avea drept scop formarea participanților astfel încât ei să înțeleagă cauzele, efectele și diferențele dintre discriminare, stigmatizare și stereotipuri, dar și modalitățile de combatere eficientă ale acestora.

Calificări:
• Studii universitare în științe sociale și umaniste sau alte domenii relevante.
• Cel puțin doi ani de experienţă în calitate de formator în organizarea instruirilor la tema combaterea discriminării.
• Cunoştinţe în domeniul eticii cu referinţă la reflectarea aspectelor / subiectelor ce ţin de persoanele marginalizate.
• Cunoașterea standardelor internaționale referitor la respectarea drepturilor omului.
• Abilităţi de organizare şi desfăşurare a activităţilor de instruire / comunicare.
• Cunoaşterea calculatorului, căutarea online şi managementul datelor.

Perioada de angajare: martie – aprilie 2015.

Condițiile de aplicare:
Pentru participarea la concurs, este necesară prezentarea dosarului, care va include:
– CV, cu prezentarea experienţei în domeniul instruirii și în domeniul discriminării.
– Conceptul succint al programului de instruire (concept, metode, tehnici și alte elemente privind procesul de instruire)
– Oferta financiară în MDL pentru întreg programul de instruire și numărul de zile necesar pentru realizarea acestuia (elaborarea suportului de curs, instruire, elaborarea raportului final etc.).

Dosarul va fi transmis prin e-mail la adresa [email protected]. În subiectul mesajului se va indica : ”Formator discriminare”

Mai multe detalii privind condițiile de angajare și cerințele față de produsele care urmează să fie elaborate găsiți în Termenii de Referință.

TERMENUL LIMITĂ: 26 februarie 2015.

View TOR consultant discriminare.docx