Concurs de selectare a unei tipografii

Keystone Moldova anunță concurs de selectare a unei tipografii pentru tipărirea a două broşuri.

OBIECTIV:
Keystone Moldova implementează proiectul „Colaborarea la nivel local pentru incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi” cu suportul oferit de Agenţia SUA pentru Dezvoltare Internaţională prin intermediul FHI 360. FHI 360 oferă o gamă largă de servicii autorităţilor publice, cetăţenilor şi organizaţiilor societăţii civile, precum: asistenţă financiară şi tehnică, dezvoltare instituţională a organizaţiilor societăţi civile, creare de reţele şi de dezvoltare a capacităţilor necesare pentru a îmbunătăţi cadrul fiscal şi legal de funcţionare a acestora.
În cadrul Proiectului este preconizată tipărirea a 2 broșuri ale Strategiilor de incluziune socială a persoanelor cu dizabilităţi din r. Ialoveni şi Anenii Noi.

Pentru fiecare broșură a fost pregătită o machetă, care urmează să fie pusă la dispoziție de către angajator.

Oferta financiară trebuie să fie prezentată în LEI (cu şi fără TVA inclus) şi trebuie să includă:
• adresa, telefonul şi rechizitele bancare ale ofertantului, data, semnătura conducătorului şi amprenta ştampilei
• costul în lei (cu şi fără TVA inclus) pentru fiecare produs separat care să includă preţul per unitate şi costul tirajului total pentru acesta
• costurile pentru fiecare produs trebuie să includă şi descrierea tehnică a acestora
• indicarea tipului de tipar – ofset sau digital
• termenele de efectuare a lucrărilor pentru fiecare produs în parte

TERMEN LIMITĂ:

Companiile interesate sînt invitate să prezinte ofertele la numărul de fax: 022 543560, prin e-mail: [email protected] sau direct la sediul Keystone Moldova (str. Sfîntul Gheorghe 20) pînă pe data de 25 martie 2016 inclusiv.

Doar compania selectată pentru prestarea serviciului va fi contactată.

PERIOADA DE CONTRACTARE:

Tipografia va fi contractată pentru prestarea serviciilor în perioada martie 2016.

Pentru a afla care sunt cerințele față de produse, vedeți Termenii de referință.

View Termeni de referinta_tipografie.docx