Concurs de selectare a unei companii media pentru realizarea și difuzarea a 5 materiale video. Termen extins.

Concurs de selectare a unei companii media pentru realizarea și difuzarea a 5 materiale video. Termen extins.

I.P. ,,Keystone Moldova’’ anunță concurs de selectare a unei companii media care va elabora și difuza pe canalele proprii de comunicare 5 materiale video, de maxim 5 minute, privind activitatea cantinelor sociale și mecanismul de donare și redistribuire a produselor alimentare către serviciile sociale.

Proiect: „Parteneriate pentru servicii de cantina social inclusive și durabile”, finanțat de Uniunea Europană, cofinanțat și implementat de I.P. ,,Keystone Moldova’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’ și I.R.M.S. ,,Diaconia’’.

Aria de acțiune: Republica Moldova

Contractori/Beneficiari:  I.P. ,,Keystone Moldova’’, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale’’ și I.R.M.S. ,,Diaconia’’

Contractant: Persoană juridică, rezident al Republicii Moldova

I. SARCINII ȘI ACTIVITĂȚI PLANIFICATE

Termenii de referință îi găsiți anexați.

II. CONȚINUT DOSAR OFERTARE

  • Oferta tehnico-financiară, cu includerea perioadei de realizare și termenilor de livrare, datată și semnată.
  • Portofoliul aplicantului, cu specificarea celor mai recente materiale video elaborate.

III. CRITERIUL DE SELECȚIE OFERTE

Procedura de selectare a contractorului se efectuează în baza criteriului „cel mai bun raport cost-calitate”.

IV. INSTRUCȚIUNI DEPUNERE OFERTĂ

Oferta tehnico-financiară, însoțită de documentele de suport de mai sus, vor fi semnate și transmise pe adresa de e-mail [email protected] până la data de 14 mai, 2023.

Alte informații sau clarificări pot fi obținute printr-o solicitare scrisă, trimisă prin e-mail pe adresa [email protected], până la data de 12 mai 2023, persoană de contact – Ana Prasolov.