Concurs angajare expert pentru analiza cadrului legal-normativ privind accesarea serviciilor de sănătate în contextual pandemiei covid-19

Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului ”Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19” finanțat din sursele financiare ale Fundației Soros-Moldova, Contract de Grant G15086 din 01.12.2020, anunță un concurs de selectare a unui consultant.

Consultantul selectat va analiza cadrului legal-normativ și a documentelor de politici și va elabora un raport analitic cu prezentarea de concluzii și recomandări, din perspectiva accesului la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, pacienților cu diabet, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi.

Responsabilitățile consultantului și cerințele față de candidați sunt descrise în Termenii de referință (Anexa 1).

Condiții de angajare: Consultantul/a va fi angajat/ă pentru 20 zile, în perioada Februarie – Martie 2021. 

Procedura de aplicare: Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul semnat, actualizat, care va descrie experiența consultantului, atât din aspect general cât și raportat la cerințele descrise în Termenii de Referință. Vor fi incluse și datele de contact a 3 persoane de referință
  • Oferta financiară. Suma solicitată va fi indicată NET, în lei moldovenești (suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit).

Dosarul se va expedia la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Consultant analiza legislatie”. Termen limită de prezentare a dosarului – 11 februarie 2021. Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 068444438 Nicolae Ciocan, director de proiect, e-mail: [email protected]