Concurs angajare expert pentru analiza cadrului legal-normativ privind accesarea serviciilor de sănătate în contextual pandemiei Covid-19

Asociația Keystone Moldova, în cadrul proiectului ”Acces echitabil la servicii de sănătate a grupurilor vulnerabile și dezavantajate în contextul COVID-19” finanțat din sursele financiare ale Fundației Soros-Moldova, Contract de Grant G15086 din 01.12.2020, anunță un concurs de selectare a unui consultant.

Consultantul selectat va analiza cadrului legal-normativ și a documentelor de politici și va elabora un raport analitic cu prezentarea de concluzii și recomandări, din perspectiva accesului la servicii de sănătate esențiale, inclusiv servicii legate de COVID, a persoanelor cu dizabilități, pacienților cu diabet, persoanelor cu risc sporit de infectare cu HIV și cei paliativi.

Responsabilitățile consultantului și cerințele față de candidați sunt descrise în Termenii de referință: Anexa 1. ToR_consultant analiza cadrului legal 2 (la sfârșitul acestui anunț).

Condiții de angajare: Consultantul/a va fi angajat/ă pentru 20 zile, în perioada Aprilie – Mai 2021, în baza unui contact de prestări servcii Anexa 2. Model contract prestari servicii, (la sfârșitul acestui anunț). 

Procedura de aplicare: Persoanele interesate sunt încurajate să trimită:

  • CV-ul semnat, actualizat, care va descrie experiența consultantului, atât din aspect general cât și raportat la cerințele descrise în Termenii de Referință. Vor fi incluse și datele de contact a 3 persoane de referință
  • Oferta financiară. Suma solicitată va fi indicată NET, în lei moldovenești (suma NET este acea sumă pe care o primește consultantul în contul său bancar și nu conține nici o taxă sau impozit).

Dosarul se va expedia la adresa electronică: [email protected] cu mențiunea „Consultant analiza legislatie”. Termen limită de prezentare a dosarului – 21 aprilie 2021. Doar candidaţii preselectaţi vor fi contactaţi şi invitaţi la interviu.

Pentru informații suplimentare, ne puteți contacta la tel: 068444438 Nicolae Ciocan, director de proiect, e-mail: [email protected]

Termenii de referință: Anexa 1. ToR_consultant analiza cadrului legal 2

Anexa 2. Model contract prestari servicii