Cerere de ofertă pentru procurarea serviciilor de cazare, alimentație, spațiu pentru instruire

A.O. Keystone Moldova publică prezenta cerere de ofertă pentru procurarea serviciilor de cazare, alimentație, spațiu pentru instruire.

Serviciile vor fi procurate în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, nr. 2SOFT/1.1/145, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Dosarul de aplicare include:

  1. Cererea de ofertă
  2. Anexa 1 – model oferta tehnico-financiară
  3. Anexa 2 – declarația privind eligibilitatea și respectarea conflictului de interese
  4. Model contract care va fi utilizat pentru această achiziție

Va rugăm să expediați dosarul de aplicare (cu documentele completate, înregistrate și semnate) la adresa de email: [email protected] până la data de 9 februarie, inclusiv. Instrucțiunile de ofertare sunt descrise în cererea de oferta.