Cerere de aplicare la un program de consolidare a capacităților în materie de Bugetare Sensibilă la Gen din partea Rețelei pentru Monitorizarea Bugetării Sensibile la Gen – TERMEN EXTINS

Keystone Moldova, în calitate de membru al Rețelei pentru Monitorizarea Bugetării Sensibile la Gen (Gender Budget Watchdog Network (GBWN)) are plăcerea să anunțe un apel pentru reprezentanții societății civile de a participa gratuit la o instruire inițială sau avansată în domeniul bugetării sensibile la gen (BSG).

Organizațiile societății civile (OSC) care vor participa la instruiri vor fi ulterior eligibile să participe la un concurs de granturi mici. Granturile se vor acorda pentru analiza bugetelor publice din perspectiva BSG și/sau a politicilor de bugetare din perspectiva BSG, și elaborarea rapoartelor în baza analizelor efectuate. Procesul de elaborare a rapoartelor va fi asistat de către experți în bugetarea sensibilă la gen.

GBWN a fost inițiată de Centre for Research and Policy Making (Macedonia), Kosovo Women’s Network (Kosovo), Gender Knowledge Hub (Serbia), Gender Alliance for Development Cooperation (Albania), Women’s Action (Montenegro), Centre for Civil Society Promotion (Bosnia and Herzegovina) și Keystone Moldova.

Pentru mai multe informații referitoare la program și la modalitatea de aplicare, accesați documentul anexat.

View GBWN call MD 2020.pdf

View GBWN call MD 2020.docx