ANUNȚ SERVICII DE CONSULTANȚĂ

Asociația Keystone Moldova contractează servicii de consultanță pentru oferirea asistenței tehnice pentru organizațiile societății civile locale-beneficiare de granturi în cadrul proiectului “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat durabil dintre societatea civilă și guvern” finanțat din sursele financiare ale Uniunii Europene implementat și co-finanțat de Fundația Soros-Moldova în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD). Serviciile de consultanță vor fi contractare pentru 2 Loturi:

  • Lot 1. Servicii de consultanță pentru OSC în procesul de dezvoltare al serviciilor sociale pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale
  • Lot 2. Servicii de consultanță pentru OSC în procesul de dezvoltare al serviciilor sociale comunitare pentru copiii din grupuri vulnerabile

Cerințele față de serviciile de consultanță sunt descrise în Termenii de referință anexați la sfârșitul acestui anunț. Persoanele interesate sunt încurajate să trimită: CV-ul , care va conține și datele de contact a 2 persoane de referință și >b> Oferta financiară elaborată conform Anexei din Termenii de referință.
Documentele semnate și scanate pot fi expediate la: khsima@khs cu mențiunea „SSMB – Servicii de consultanță” până la data de 21 iulie 2019 .
Doar persoanele selectate vor fi contactate.

View Lot 1.ToR _servicii consultanta_ 2019_OSC_ servicii dezinstitutionalizare.docx

View Lot 2.ToR _servicii consultanta_ 2019_OSC servicii copii.docx