Anunț privind organizarea concursului de selectare a unui consultant/consultante în realizarea studiului de impact

A.O. Keystone Moldova cu suportul UE anunță concurs de selectare a unui consultant pentru realizarea studiului de impact a proiectului ”Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic” finanțat de Uniunea Europeană, asupra nivelului de cunoștințe, atitudini și practici în domeniul drepturilor persoanelor cu dizabilităţi mintale atât din instituțiile rezidențiale, cât și din comunitate în vederea elaborării recomandărilor pentru implementarea Convenției ONU privind drepturile persoanelor cu dizabilități.

Cerințele față de candidați și detaliile despre concurs sunt oferite în Termenii de referință, anexați la sfârșitul anunțului.

Procedura de aplicare:
Persoanele interesate trebuie să depună/prezinte următoarele documente/informaţii în vederea demonstrării gradului/nivelului de calificare al acestora:
• CV-ul cu specificarea domeniului/domeniilor de expertiză;
• Lista lucrărilor de cercetare/articolelor publicate (inclusiv link-urile unde pot fi accesate).
• Indicarea a trei persoane de referință ( date de contact, telefon, email) pentru studii similare elaborate anterior
Dosarele vor fi expediate la adresa de e-mail: [email protected] (cu mențiunea „Consultant studiu de impact”).

Termen-limită de prezentare a dosarelor: 25 Ianuarie 2019, ora 17.00.

Pentru informații suplimentare, Vă rugăm să luați legătura cu Parascovia Munteanu, manager de program, Keystone Moldova, tel: +373 68794794, [email protected]

Această activitate este realizată în cadrul Proiectului finanțat de Uniunea Europeană „Promovarea și monitorizarea drepturilor persoanelor cu dizabilități mintale din instituțiile rezidențiale cu profil psiho-neurologic” implementat de Keystone Moldova, în parteneriat cu Alianța Organizațiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi din Republica Moldova (AOPD) şi Asociația Europeană a Prestatorilor de Servicii Sociale pentru Persoane cu Dizabilități (EASPD).

View TOR consultant studiu de impact UE_EIDHR _final.pdf