Anunț: Lucrări de reparație a acoperișului oficiului Keystone Moldova

Anunț: Lucrări de reparație a acoperișului oficiului Keystone Moldova

I.P. Keystone Moldova anunță tender pentru achiziționarea lucrărilor de reparație/reconstrucție a acoperișului sediului organizației amplasat în or. Chișinău, str. Sf. Gheorghe nr.20.

Caietul de sarcini pentru Cererea ofertelor de preț poate fi descărcat aici: Caiet de sarcini acoperiș Keystone. Companiile înregistrate în Republica Moldova cu experiență în domeniu sunt invitate să prezinte ofertele

Dosarul de ofertă trebuie să conțină:

  • Scrisoare de înaintare
  • Oferta financiară exprimată în MDL
  • Formularele 3, 5, 7
  • Declarație privind eligibilitatea
  • Extras din Registrul de stat al persoanelor juridice
  • Licența (dacă există)
  • Informația privind experiența similară
  • Declarația privind personalul angajat în ultimele 12 luni
  • Lista tehnicii specializate, utilajului și mijloacelor pentru controlul calității
  • Certificate de atestare tehnico-profesională

Data estimată pentru finalizarea lucrărilor este 15 iunie 2023.

DEPUNEREA OFERTELOR:

Documentele de ofertă semnate și scanate pot fi expediate la adresa de e-mail: [email protected] cu mențiunea „Tender reparație acoperiș”.

Termenul limită de prezentare a dosarelor este 10 aprilie 2023, ora 16:00. Ofertele primite după termenul limită, precum și Ofertele incomplete nu vor fi luate în considerare.

Întrebări sau clarificări referitoare la caietul de sarcini pot fi solicitate doar prin email la adresa [email protected] până la 4 aprilie 2023.

Pentru întrebări referitoare la procedura de depunere a ofertelor peți apela 068444438.