ANUNȚ extins de selectare a participanților din raioanele de sud ale RM, inclusiv UTA Găgăuzia, la programul de instruire ”Servicii sociale inovatoare pentru copiii vulnerabili și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale”

INTRODUCERE
Departamentul Sănătate Publică al Fundaţiei Soros-Molodova implementează în perioada 2018 – 2021 proiectul “Servicii sociale mai bune printr-un parteneriat dintre societatea civilă și guvern” din sursele financiare ale Uniunii Europene. Proiectul este implementat în parteneriat cu Keystone Moldova, Alianța ONG-urilor active în domeniul Protecției Sociale a Copilului și Familiei (APSCF) și Alianţa Organizaţiilor pentru Persoanele cu Dizabilităţi (AOPD). Scopul proiectului este fortificarea promovării și implementării soluțiilor inovatoare de către organizațiile societății civile (OSC), în parteneriat cu autoritățile publice centrale și locale, pentru a avansa incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități mintale și a copiilor vulnerabili. Activitățile proiectului vor contribui la consolidarea organizațiilor societății civile din țară, permițându-le să dezvolte un dialog constructiv și parteneriate de lungă durată cu autoritățile pentru dezvoltarea serviciilor sociale comunitare, inovatoare și durabile. În acest sens, Fundația Soros-Moldova din resursele financiare ale Uniunii Europene va lansa un concurs de granturi pentru organizațiile societății civile locale din afara Chișinăului.

Înainte de lansarea concursului de granturi, Keystone Moldova organizează un program de instruire cu o durată de două zile pentru reprezentanții organizațiilor societății civile care activează în afara municipiului Chișinău.

Scopul programului de instruire este consolidarea capacităților a 60 de organizații ale societății civile active în domeniul social, pentru dezvoltarea și implementarea serviciilor sociale inovatoare pentru copii vulnerabili și persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.

Obiectivele programului de instruire sunt:
• Familiarizarea organizațiilor societății civile cu tipurile de servicii sociale existente în Republica Moldova pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și copii vulnerabili; cadrul legal; modalitățile de finanțare și durabilitatea acestora;
• Prezentarea modalităților de stabilire a parteneriatelor dintre organizațiile societății civile și autoritățile publice pentru dezvoltarea serviciilor sociale inovatoare în baza nevoilor identificate la nivel de localitate, raion, regiune etc.;
• Corelarea tipurilor de servicii sociale necesare a fi dezvoltate la nivel de comunitate, raion, regiune cu nevoile identificate și politicile sociale aprobate la nivel național;
• Prezentarea practicilor de parteneriat dintre OSC-uri și autorități publice centrale și locale în vederea dezvoltării serviciilor sociale pentru copii vulnerabili și persoane cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale;
• Prezentarea procedurii de acreditare a serviciilor sociale și modalitățile de contractare a serviciilor de către autoritățile publice de la OSC-uri;
• Îmbunătățirea capacităților OSC-urilor în vederea promovării și implementării proiectelor inovatoare, în parteneriat cu autoritățile publice centrale și locale, pentru a avansa incluziunea socială a copiilor vulnerabili și a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.

CÂND și UNDE VOR FI ORGANIZATE INSTRUIRILE?
Programul de instruire va fi organizat în mun. Cahul în perioada: 28-28 IUNIE 2018.
Limba de instruire va fi Româna și Rusă.

CINE POATE PARTICIPA LA INSTRUIRI?
• Reprezentanți ai organizațiilor societății civile din raioanele de sud ale țării, inclusiv UTA Gagauzia (Basarabeasca, Cahul, Cantemir, Căușeni, Comrat, Ceadir-Lunga, Leova, Taraclia, Ștefan-Vodă, Vulcănești)
• Membrii/angajații unei organizații a societății civile /organizații neguvernamentale – persoane juridice, stabilite și înregistrate în Republica Moldova (pe ambele maluri ale râului Nistru);
• Organizațiile vor fi nonprofit (necomerciale), care activează la nivel local (asociații obștești, fundații, organizații comunitare, instituții necomerciale), care sunt și activează în afara municipiului Chișinău.

Important!!! Este rezervat câte un singur loc de participare pentru fiecare organizație care intenționează să participe la programul de instruire!

CE VA URMA DUPĂ PROGRAMUL DE INSTRUIRE?
Fundația Soros-Moldova, din sursele financiare ale Uniunii Europene va lansa un concurs de granturi pentru organizațiile societății civile locale care vor scrie și implementa:
• proiecte care vor susține dezvoltarea /extinderea/îmbunătățirea serviciilor sociale pentru copii vulnerabili
• proiecte care vor susține dezinstituționalizarea/prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale.

CUM PUTEȚI APLICA LA PROGRAMUL DE INSTRUIRE?
Persoanele interesate vor completa Chestionarul participantului la concurs (modelul se anexează).

TERMENUL LIMITĂ DE PREZENTARE A CHESTIONARULUI PARTICIPANTULUI LA CONCURS este: 11 Iunie 2018, ora 18.00. Dosarul va fi expediat la adresa de e-mail: [email protected] sau la sediul Keystone Moldova, mun. Chişinău, str. Sfântul Gheorghe 20. Vor fi contactate doar persoanele selectate pentru participare la programul de instruire. Pentru informaţii suplimentare tel/fax: 022-929198; 060002897 (Ina Crasnojon-Laba) sau 068330276 (Ecaterina Golovatîi).

View Chestionar selectare participanti instruire_final.docx