Keystone Moldova oferă asistență tehnică autorităților publice centrale și locale, organelor locale de specialitate în domeniul învăţământului, serviciilor raionale/municipale de asistenţă psiho-pedagogică și administrațiilor școlilor și grădinițelor de copii în promovarea și implementarea educației incluzive, contribuind astfel la oferirea șanselor egale pentru o educație de calitate tuturor copiilor.

Tipurile de asistență tehnică pot include:

  • Elaborarea și pilotarea metodologiilor de educație incluzivă în școli și grădinițe;
  • Dezvoltarea și capacitarea echipelor multidisciplinare, a cadrelor didactice de sprijin și a cadrelor didactice de la clasă în educația incluzivă și anume în următoarele domenii: evaluarea necesităților educaționale ale elevilor cu necesități educaționale speciale, dezvoltarea și implementarea Planurilor Educaționale Individuale (PEI), implicarea părinților copiilor cu cerințe educaționale speciale (CES) în implementarea și monitorizarea PEI, dezvoltarea curriculum-urilor în funcție de PEI, evaluarea cunoștințelor elevilor cu CES etc.;
  • Planificarea și dezvoltarea serviciilor educaționale de suport în funcție de nevoile educaționale ale elevilor (cadre didactice de sprijin, centre de resurse pentru educația incluzivă etc.);
  • Pregătirea mediului în școli și grădinițe, precum și în comunități, pentru incluziunea educațională a copiilor cu CES;
  • Planificarea și dezvoltarea centrelor comunitare pentru copii în situații de risc. Keystone Moldova, cu suportul Keystone Human Services International, a dezvoltat Centrul pentru copii în situație de risc "Unitate" din satul Tudora, r-nul Stefan Vodă, care are drept scop prevenirea abandonului școlar și susținerea copiilor din familii vulnerabile;
  • Asistență copiilor cu necesități educaționale speciale și familiilor lor în incluziunea educațională;
  • Promovarea educației incluzive la nivel național și local prin împărtășirea bunelor practici și a lecțiilor învățate.

Keystone Moldova implementează activitățile ce țin de educația incluzivă în colaborare cu Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării, Centrul Republican de Asistență Psiho-Pedagogică, Direcţiile Generale/Raionale de Învățământ, serviciile raionale de asistență psiho-pedagogică, autoritățile publice locale și administraţiile școlilor.