Informație generală

Keystone Moldova are drept obiectiv incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale dezinstituționalizate din instituțiile rezidențiale sau prevenite de instituționalizare. Întru realizarea acestui obiectiv, sunt implementate următoarele activități:

Asistență tehnică autorităților publice centrale și locale în dezinstituționalizarea sau prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și în integrarea lor în familii și comunitate.

Tipurile de asistență pot include:

 • Evaluarea comprehensivă a instituțiilor rezidențiale și elaborarea planurilor de transformare;
 • Evaluarea nevoilor persoanelor cu dizabilități și ale familiilor lor și a resurselor disponibile la nivel de familie și de comunitate și elaborarea recomandărilor pentru incluziunea acestor persoane în familie și în comunitate;
 • Mobilizarea comunității și crearea grupurilor de suport pentru persoanele cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale aflate în situații de dificultate;
 • Capacitarea reprezentanților autorităților publice centrale și locale în incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale;
 • Elaborarea documentelor necesare pentru dezinstituționalizare;
 • Crearea mediului comunitar favorabil pentru incluziunea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale;
 • Servicii de sprijin familial pentru familiile cu persoane cu dizabilități, aflate în dificultate.

Asistență tehnică autorităților publice centrale și locale în dezvoltarea serviciilor comunitare pentru persoane cu dizabilități.

Keystone Moldova are experiență în dezvoltarea următoarelor tipuri de servicii:

Servicii de suport
Echipă mobilă, Asistent personal, Respiro, Centre de zi pentru copii în situație de risc, servicii individualizate specializate, cum ar fi: asistență socială, consiliere psihologică, asistență juridică etc.;
Servicii de plasament temporar
Asistență parentală profesionistă, Locuință protejată, Casă comunitară, Plasament familial pentru adulți etc.;
Servicii de educaţie incluzivă
Cadru didactic de sprijin, Centru de resurse pentru educaţia incluzivă.

Tipurile de asistență pot include:

 • Analiza sistemului de servicii sociale și elaborarea recomandărilor de eficientizare și îmbunătățire a acestuia;
 • Planificarea bugetară a serviciilor sociale bazată pe participare și performanță;
 • Dezvoltarea și acreditarea serviciilor sociale comunitare destinate persoanelor cu dizabilități;
 • Elaborarea designului social al serviciului;
 • Procurarea și amenajarea imobilului în funcție de nevoile persoanelor cu dizabilități, urmând principiile valorizării sociale;
 • Selectarea, capacitarea personalului și evaluarea anuală a performanțelor;
 • Evaluarea și monitorizarea calității serviciilor prestate;
 • Alte activități în funcție de nevoi.

Asistență tehnică persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale și familiilor lor în funcție de nevoile lor individuale.

Tipurile de asistență pot include:

 • Elaborarea planului centrat pe persoană;
 • Dezvoltarea abilităților de auto-deservire;
 • Asistență socială;
 • Consiliere psihologică;
 • Asistență juridică;
 • Referire la servicii medicale;
 • Încurajarea comportamentelor pozitive;
 • Integrarea în servicii comunitare, inclusiv în instituțiile educaționale;
 • Îmbunătățirea comunicării și a relaționării cu alte persoane;
 • Angajarea în câmpul muncii;
 • Alte activități în funcție de nevoi.

Promovarea drepturilor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale la trai în comunitate.

Tipurile de activități includ:

 • Informarea persoanelor cu dizabilități intelectuale și psiho-sociale despre drepturi și modalitatea de exercitare a drepturilor;
 • Dezvoltarea și implementarea mecanismelor de reclamații privind respectarea drepturilor persoanelor cu dizabilități;
 • Dezvoltarea serviciului de Linie fierbinte pentru persoanele cu dizabilități;
 • Acordarea de suport persoanelor cu dizabilități și familiilor acestora în exercitarea drepturilor lor.