Consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova și județul Iași, România

Consilierea și ghidarea în carieră se regăsesc printre prioritățile politicilor educaționale și de ocupare a forței de muncă din Republica Moldova și România. În ambele țări există diverși actori responsabili pentru realizarea activităților de consiliere și ghidare în carieră. Există însă o problemă: capacități limitate ale acestora în oferirea serviciilor de consiliere și ghidare în carieră pentru persoanele cu dizabilități.

Cu suportul oferit de Uniunea Europeană, Keystone Moldova și Fundația ”Alături de voi” România au finalizat procesul de elaborare a Curriculum-ului și Suportului de curs „Consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități”. Materialele elaborate sunt destinate studenților și cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior, precum și altor specialiști care activează în domeniul protecției sociale și incluziunii educaționale a persoanelor cu dizabilități.

Consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități include:

  • Informarea cu privire la profesii, specificul și solicitările pieței muncii;
  • Sprijinirea persoanei în evaluarea și autoevaluarea personalității în vederea corelării abilităților, studiilor şi a experienței cu interesele profesionale;
  • Consultanța în elaborarea CV-ului, scrisorii de intenție și pentru susținerea unui interviu pentru integrare în câmpul muncii;
  • Consultanța pentru decizia de carieră.

Proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Proiectul are scopul de a facilita accesul pe piața muncii pentru tinerii cu dizabilități, prin dezvoltarea de abilități și cunoștințe specifice pentru consilierea în carieră a persoanelor cu dizabilități. Vor beneficia de acest proiect 470 de actori relevanți: studenți din învățământul terțiar, profesori, personalul agențiilor de ocupare a forței de muncă, furnizori de servicii de orientare profesională, persoanele cu dizabilități și părinții acestora, angajatori etc.

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați http://www.keystonemoldova.md/ro/projects/cross-border-parternship-inclusive-career-guidance.php