Ion îşi construieşte propria casă după ce a stat 17 ani în Casa internat din Orhei

Ion îşi construieşte propria casă după ce a stat 17 ani în Casa internat din Orhei

„Iată aici va fi bucătăria, aici e coridorul, dincoace va fi televizorul, un pat, un dulap şi o lejancă pe care mă voi odihni eu, iar aici vreau să fac o baie… ”, ne arată Ion cu mîndrie noua lui casă.

După ce a stat aproape 17 ani în Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale severe din Orhei, Ion s-a reîntors în satul de baştină cu ajutorul rudelor şi, tot cu ajutorul lor şi al Programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, îşi construieşte o casă.

Ion Botnari are 27 de ani şi este unul dintre cei peste 300 de băieţi şi tineri din Casa internat pentru copii (băieţi) cu deficienţe mintale severe din Orhei care, cu sprijinul familiei, a rudelor şi al comunităţii, ar putea să ducă o viaţă normală în comunitate.

„Eu nu am vrut să ajung acolo (la Orhei). Ar fi trebuit să mă trimită la o altă şcoală, mai sănătoasă, şi poate că acolo aş fi învăţat să scriu, să citesc…”, spune Ion. Băiatul fost plasat în instituţie după ce ambii lui părinţi au decedat. Acum, că a revenit acasă, visează să finiseze cît mai repede construcţia casei în care va începe o viaţă nouă. „Sunt mulţi băieţi ca mine la Orhei, spune el, însă nu are cine să-i ia acasă, nu au părinţi”.

„Am hotărît să-l readucem pe Ion în sat, deoarece condiţiile la Orhei nu erau potrivite pentru nivelul lui de dezvoltare intelectuală şi el nu merita să fie acolo. Vrem să-l ajutăm să ducă o viaţă normală, pentru că este capabil să se descurce de sinestătător”, ne spune Rodica Buzila, tutorele lui Ion.

Casa lui Ion este construită pe lotul de pămînt care a aparţinut părinţilor acestuia. Tînărul lucrează la casă de rînd cu rudele care îl ajută – familia Buzilă, şi cu alţi doi lucrători. Materialele de construcţie au fost oferite de Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”.

 

„Ion poate să coase încălţăminte, ştie cum să îngrijească de animale, să mulgă caprele, spune Rodica Buzilă, şi dacă va fi într-un mediu sănătos, dacă îl vom învăţa lucruri bune, eu cred că el va putea trăi independent”.

 

Casa părintească, prea veche şi neîngrijită timp îndelungat, nu mai poate fi renovată. Va servi drept depozit pentru lemne, ne spune Ion. Tînărul gîndeşte ca un adevărat gospodar: „Haragi iată mi-am făcut vreo cîţiva… La anul mi-oi pune pătlăgele, dacă oi ajunge sănătos. Şi asta încă nu-i tot: vreau să-mi sap o fîntînă şi să-mi cumpăr instrumentele necesare pe lîngă casă – topor, beschie, ferăstrău”. Ştie că pentru toate acestea are nevoie de bani şi este gata să lucreze pentru a-i cîştiga.

Ion va locui singur în casa proprie şi îşi va administra independent gospodăria, însă într-o primă etapă va fi susţinut şi ghidat de rudele în tutela cărora se află şi de specialiştii din cadrul programului „Comunitate Incluzivă – Moldova”, pentru a se adapta noilor condiţii de viaţă şi a şti cum să facă faţă situaţiilor necunoscute.

„Ion poate să coase încălţăminte, ştie cum să îngrijească de animale, să mulgă caprele, spune Rodica Buzilă, şi dacă va fi într-un mediu sănătos, dacă îl vom învăţa lucruri bune, eu cred că el va putea trăi independent”.

Programul „Comunitate Incluzivă – Moldova”, este implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii, Protecției Sociale și Familiei (MMPSF) cu susținerea financiară a Open Society Foundations – Mental Health Initiative și al Fundației Soros- Moldova.

Scopul Programului este de a contribui la incluziunea socială a persoanelor cu dizabilităţi mintale prin asigurarea accesului lor la servicii de asistenţă socială comunitare de calitate şi prin acordarea asistenţei tehnice MMPSF în dezvoltarea cadrului legislativ normativ pentru reglementarea acestor servicii.

Pînă în prezent, 269 de copii şi tineri dezinstituţionalizaţi din Casa internat pentru copii cu deficienţe mintale din Orhei sau în risc de a fi plasaţi în această instituţie beneficiază de suportul Programului. Suportul acordat include: asistenţă socială, consiliere psihologică, asistenţă medicală, susţinere în menţinerea comportamentelor pozitive, educarea deprinderilor de viaţă independentă, suport pedagogic în incluziunea şcolară, asistenţă în vederea accesării altor servicii comunitare, susţinerea familiei în vederea îmbunătăţirii bunăstării copiilor (amenajarea odăii personale a copiilor, procurarea îmbrăcămintei, echipamentului necesar, asistenţă în identificarea unui loc de muncă etc.).