Un nou Regulament-cadru va reglementa serviciile sociale de sprijin alimentar

Un nou Regulament-cadru va reglementa serviciile sociale de sprijin alimentar

Astăzi, 18 noiembrie 2022, a avut loc atelierul de consultare a proiectului unui nou Regulament-cadru de funcționare a serviciului social de sprijin alimentar.

Un nou Regulament-cadru va reglementa serviciile sociale de sprijin alimentarÎn cadrul atelierului a fost discutat și definitivat proiectul noului Regulament-cadru cu participarea reprezentanților Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai autorităților publice locale, precum și cu prestatori de servicii de cantină socială publici și privați. În urma procesului de consultare, versiunea finală a Regulamentului-cadru va fi prezentată Ministerului Muncii și Protecției Sociale spre aprobare.

Conform noului Regulament-cadru, serviciile de sprijin alimentar vor putea fi furnizate atât de autoritățile publice locale, cât și de prestatori privați (OSC, SRL, culte religioase). De asemenea, în document sunt reglementate forme diversificate de sprijin alimentar (pachete cu produse alimentare, tichete de masă, cantină mobilă, cantină socială) pentru persoanele din grupurile vulnerabile, forme care anterior nu erau prevăzute în legislație. Regulamentul stabilește, totodată, noi criterii de eligibilitate pentru admiterea beneficiarilor în serviciul de sprijin alimentar și modifică perioada de timp în care o persoană poate să beneficieze de sprijin alimentar.

Regulamentul-cadru ce urmează a fi aprobat va contribui la creșterea numărului de servicii de sprijin alimentar din țară și la adaptarea formelor de prestare a acestora în funcție de nevoile beneficiarilor. Noul cadru normativ elaborat va spori nivelul de calitate a serviciilor de sprijin alimentar oferit persoanelor afectate de insecuritate alimentară.

Un nou Regulament-cadru va reglementa serviciile sociale de sprijin alimentarProiectul noului Regulament-cadru a fost dezvoltat cu suportul proiectului ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, finanțat de Uniunea Europeană, în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale și cu implicarea organizațiilor societății civile prestatoare de servicii de cantină socială. La elaborarea documentului au fost luate în considerare recomandările Studiului privind evaluarea serviciilor de cantină de ajutor social realizat în cadrul proiectului, precum și experiența internațională în prestarea serviciilor de sprijin alimentar. În cadrul aceluiași proiect vor fi dezvoltate inclusiv Standarde minime de calitate pentru serviciile sociale de sprijin alimentar.

Proiectul ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, co-finanțat și implementat de I.P. „Keystone Moldova”, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” și I.R.M.S. „Diaconia”, urmărește dezvoltarea serviciilor de cantină de ajutor social din țară pentru a extinde accesul la servicii pentru persoanele din grupuri vulnerabile.