Sunt mândră de locul meu de muncă!

Finantat de Unlunea Europeana
moldova-logo-ro

Sunt mândră de locul meu de muncă!

angajare

„Îmi place că sunt angajată cu contract de muncă. Îmi place tare mult că muncesc, că am salariu… Sunt mândră de locul meu de muncă. Colegii mă respectă.” – persoană cu dizabilități angajată în câmpul muncii.

Săptămâna aceasta, Caravana de la școală la muncă a ajuns în regiunea de sud a Republicii Moldova. 72 de persoane au participat în cadrul evenimentului: părinți, persoane cu dizabilități, angajatori, reprezentanți ai Serviciilor de Asistență Psihopedagogică, ai Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă, ai OSC-urilor etc.

În Republica Moldova mai puțin de 5% dintre persoanele cu dizabilități sunt angajate în câmpul muncii. Astfel, scopul evenimentului a fost să disemineze bunele practici și lecțiile învățate în domeniul incluziunii în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, dar și să consolideze eforturile mecanismului intersectorial în același domeniu.

Este nevoie de o interconexiune mai strânsă între elementele cheie care pot ajuta un copil cu dizabilități să crească și să fie integrat în câmpul muncii. Copilul trebuie să fie susținut de către toți – să se dezvolte, să își pună în valoare capacitățile, abilitățile, aspirațiile, astfel ca să ajungă un membru cu drepturi egale a comunității” – specialist, Serviciul de Asistență Psihopedagogică. Reprezentanții Serviciilor de Asistență Psihopedagogică și a instituțiilor de învățământ au pus în discuție progresele și provocările traseului incluziunii școlare pentru pregătirea copiilor cu dizabilități pentru viața profesională, dar și practicile cu privire la încadrarea studenților cu cerințe educaționale speciale, inclusiv cu dizabilități în învățământul profesional tehnic.

DianaFiecare persoană are un anumit potențial. Acest potențial trebuie pus în valoare, astfel încât persoana să devină autonomă și independentă financiar” – specialist, Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă. Reprezentanții agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă au discutat despre servicii de consiliere și ghidare în carieră care există și care sunt succesele și dificultățile în prestarea lor. Totodată, au menționat și serviciile de suport în angajare în câmpul muncii pentru persoanele cu dizabilități.

„Atunci când vrem să angajăm o persoană în câmpul muncii, comunicarea este cheia. Vorbesc și de comunicarea cu angajatorul, dar și de comunicarea cu persoana cu dizabilități. Pentru că uneori poate să existe o problemă, iar această problemă trebuie depistată și rezolvată.”- reprezentant Direcția de Asistență socială. Serviciile sociale dezvoltate în comunitate sunt o oportunitate de incluziune socială , dar și de incluziune în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. Astfel, participanții și-au împărtășit bunele practici de incluziune în muncă, cum decurge procesul de ghidare a persoanei cu dizabilități, de comunicare cu angajatorul, de identificare a unei profesii potrivite.

Comunitatea – suntem noi toți. Fiecare om merită să se bucure de dreptul său de a trăi în comunitate, de a fi angajat, de a avea un serviciu și un salariu” – reprezentant, OSC. Societatea civilă poate și trebuie să promoveze incluziunea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități. OSC-urile prezente la eveniment au relatat experiența și practicile lor de angajare în câmpul muncii și ghidare în carieră a persoanelor cu dizabilități.

Evenimentul este organizat în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, implementat de A.O. Keystone Moldova (Republica Moldova) și ADV România, finanțat de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Operațional Comun România-Republica Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați http://www.keystonemoldova.md/ro/projects/cross-border-parternship-inclusive-career-guidance.php

KHS_Logo021_Moldova_Vertical_Blue
adv-logo