Serviciile sociale de sprijin alimentar din țară vor beneficia de standarde minime de calitate

Serviciile sociale de sprijin alimentar din țară vor beneficia de standarde minime de calitate

Pe data de 25 noiembrie a avut loc un atelier de consultare a Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de sprijin alimentar.

Atelierul face parte din seria de activități dedicate elaborării unui nou cadru normativ pentru reglementarea funcționării serviciilor sociale de sprijin alimentar pentru grupurile vulnerabile. Proiectul Standardelor minime de calitate pentru serviciile sociale de sprijin alimentar a fost elaborat de către I.P. Keystone Moldova în parteneriat cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale în cadrul proiectului ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, finanțat de Uniunea Europeană.

Documentul standardelor minime de calitate prevede principalii indicatori de evaluare a serviciilor sociale de sprijin alimentar și vizează: formele de prestare a sprijinului alimentar (pachete cu produse alimentare, tichete alimentare, cantină socială), amenajarea spațiilor serviciului atât pentru prepararea hranei, cât și pentru deservirea beneficiarilor, condițiile de distribuire a hranei, evaluarea gradului de satisfacție a beneficiarilor serviciului etc. Odată cu aprobarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile de sprijin alimentar va fi posibilă acreditarea acestui tip de serviciu social de către autoritățile competente și evaluarea calității serviciului furnizat. Astfel, noul cadru normativ va contribui la dezvoltarea serviciilor de sprijin alimentar la nivel național prin reglementarea activității atât a prestatorilor publici, cât și privați de servicii de sprijin alimentar.

În cadrul atelierului consultativ au participat reprezentanți ai Ministerului Muncii și Protecției Sociale, ai Agenției Naționale Asistență Socială, prestatori de servicii de cantină socială și reprezentanți ai societății civile, care s-au expus cu privire la indicatorii în baza cărora urmează a fi evaluate serviciile de sprijin alimentar.

Proiectul ,,Parteneriate pentru servicii de cantină socială incluzive și durabile”, cofinanțat și implementat de I.P. „Keystone Moldova”, A.O. ,,Concordia. Proiecte Sociale” și I.R.M.S. „Diaconia”, urmărește dezvoltarea serviciilor de cantină de ajutor social din țară pentru a extinde accesul la servicii pentru persoanele din grupuri vulnerabile.