Programul instituțional privind aplicarea măsurilor de prevenire și control a infecției cu Coronavirus (COVID-19)

Șase Centre de plasament temporar pentru persoanele cu dizabilități au aprobat prin Ordin Programul instituțional privind aplicarea măsurilor de prevenire și control a infecției cu Coronavirus (COVID-19). Angajații centrelor din Orhei, Hâncești, Bălți, Cocieri (r. Dubăsari),  Bădiceni (r. Soroca) și Brânzeni (r. Edineț) au consultat Programul elaborat și propus de Keystone Moldova și au oferit recomandări de îmbunătățire. Programul a fost elaborat în cadrul proiectului finanțat de Uniunea Europeană ”Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu COVID-19”, implementat de Keystone Moldova.

 

Scopul Programului este prevenirea și controlul infecției cu COVID-19 în instituțiile rezidențiale, cu accent pe fortificarea capacitaților instituționale și umane privind răspunsul pe termen mediu la implementarea măsurilor de sănătate publică.

Obiectivele Programului se referă la:

a) Dezvoltarea capacităților instituționale și consolidarea competențelor personalului din instituțiile rezidențiale privind măsurile de prevenire și control a infecției cu COVID-19;

b) Asigurarea implementării măsurilor de prevenire și control a infecției cu COVID-19 în instituțiile rezidențiale.

Totodată, ca și parte componentă a documentului a fost aprobat și Planul de acțiuni privind implementarea Programului pentru perioada anilor 2020 – 2023.

Instituțiile și-au luat angajamente clare în privința măsurilor obligatorii pentru prevenirea și controlul infecției cu COVID-19, a utilizării echipamentului de protecție și a dezinfectanților. Documentul prevede atât măsurile întreprinse de către administrația și personalul instituției rezidențiale, măsurile pentru persoanele cu dizabilități din instituția rezidențială, măsurile pentru vizitatori, cât și managementul cazului (suspect/probabil/confirmat) de infecție cu COVID-19.

Menționăm că angajații instituțiilor vizate în proiect au participat anterior la un șir de instruiri organizate în cadrul aceluiași proiect.  17 angajați au luat parte la Programul de formare de formatori; participanții, la rândul lor, au livrat sesiuni de informare pe subiectul aplicării Programul instituțional privind măsurile de prevenire și controlul a infecției cu Coronavirus pentru alți 358 angajați ai instituțiilor.  62 angajați au participat la instruirile privind prevenirea sindromului de ardere profesională, dezvoltarea rezilienței în perioada pandemică  și abilităților de gestionare a comportamentelor persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale în perioadele de criză.

Activitățile au avut loc în cadrul proiectului ”Siguranța și drepturile persoanelor cu dizabilități intelectuale și psihosociale din instituții în perioada pandemiei cu COVID-19”, implementat de Keystone Moldova și finanțat de Uniunea Europeana din Mecanismul de răspuns rapid al UE la necesitățile stringente ale societății civile din țările Parteneriatului Estic.