„Persoanele cu dizabilități pot și vor să muncească, iar noi trebuie să-i ajutăm să se angajeze în câmpul muncii”

eu-logo-ro
moldova-logo-ro

„Persoanele cu dizabilități pot și vor să muncească, iar noi trebuie să-i ajutăm să se angajeze în câmpul muncii”

  • „Dreptul la muncă este cel mai încălcat drept al persoanelor cu dizabilități.”
  • „Instruirile ne-au ajutat să ne organizăm gândurile și să înțelegem pașii pe care trebuie să-i facem ca să lucrăm eficient cu persoanele cu dizabilităţi.”
  • „Ar trebui să nu uităm că persoanele cu dizabilități Pot și Vor să muncească și să facem un efort să-i ajutăm să se angajeze în câmpul muncii.”

SAP391 de persoane au participat la instruirile privind ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități și intermedierea muncii, organizate de Keystone Moldova în toamna anului 2021. În luna februarie, echipa Keystone Moldova s-a deplasat în 33 de raioane și două municipii din Republica Moldova, pentru a le oferi participanților materialele elaborate în cadrul proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, materiale care le sunt de ajutor în practica de ghidare în carieră și intermedierea muncii pentru persoanele cu dizabilități.

Direcția EducațieEste de menționat că programele de formare au fost autorizate de Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, iar participanții au primit câte două credite ECTS (European Credit Transfer System / Sistemul European de Credite Transferabile).

Mulți dintre participanți – specialiști în ocuparea forței de muncă, specialiști din cadrul serviciilor de asistență psiho-pedagogică, cadre didactice, studenți – au reușit deja să aplice în practică ceea ce au învățat la instruiri:

  • „La instruiri am aflat mai multe metode de lucru cu persoanele cu dizabilități, metode de convingere a angajatorilor”;
  • „Mi-a dat seama că incluziunea socială a persoanelor cu dizabilități este importantă. E necesar să descoperim abilitățile forte ale elevilor, să-i informăm despre profesiile disponibile pe piața muncii și să-i ajutăm să-și aleagă o profesie”;
  • „Orice copil, indiferent de dizabilitate, poate învăța, se poate dezvolta. Important e să fie ajutat, asistat conform necesităților individuale”;
  • „Am înțeles că fără parteneriat nu reușim nimic. În incluziunea educațională a copilului cu dizabilități contează colaborarea între cadre didactice – părinți – diriginte – psiholog. Dacă toți muncesc în aceeași direcție, lucrurile se vor schimba”;
  • „Pentru ghidare în carieră și incluziune este nevoie de conjugat efortul mai multor actori. Entuziasmul este o condiție obligatorie în această muncă. Dacă se dorește – se poate.”

Totodată, unii participanți au fost intervievați și au discutat despre experiența lor în ghidarea în carieră și angajarea în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, colaborarea cu angajatorii, rolul instituțiilor de învățământ și a familiilor în ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități etc.  Cei mai mulți dintre ei au susținut că este dificil pentru persoanele cu dizabilități să se angajeze în câmpul muncii – unii dintre ei nu sunt susținuți de familie, alții nu vor să se angajeze și se înregistrează ca șomeri doar pentru a primi ajutorul social, angajatorii sunt foarte reticenți atunci când vine vorba de persoanele cu dizabilități. Lipsa accesibilității este încă o problemă foarte mare, mai ales în orașele de provincie.

Instruirile au fost organizate în colaborare cu Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, cu Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică, cu Universitatea Pedagogică de Stat  „Ion Creangă” și ANOFM.

Activitățile au avut loc în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România,  finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați http://www.keystonemoldova.md/ro/projects/cross-border-parternship-inclusive-career-guidance.php

 

KHS_Logo021_Moldova_Vertical_Blue
adv-logo