Parteneriate durabile pentru asigurarea incluziunii în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova și județul Iași, România

 

În următorii ani, tinerii cu dizabilități din Republica Moldova și din județul Iași, România, vor avea un acces mai mare pe piața muncii. Acest lucru se întâmplă datorită proiectului finanțat de Uniunea Europeană: „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”, implementat de Keystone Moldova și Fundația “Alături de Voi” România.

În ultimele două luni, Keystone Moldova a reușit să stabilească parteneriate importante pentru dezvoltarea și promovarea ghidării în carieră pentru persoanele cu dizabilități din Republica Moldova. În acest sens, au fost încheiate Memorandum de colaborare cu Ministerul Educației, Culturii și Cercetării al Republicii Moldova, Acorduri de colaborare cu Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă și Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă”. Semnarea acordurilor denotă interes și angajament a sectorului public, mediului academic și non-profit pentru ghidarea în carieră incluzivă.

În contextul parteneriatelor stabilite, Keystone Moldova a realizat o primă ședință a Comitetului de coordonare a proiectului, cu participarea reprezentanților de la toate instituțiile menționate mai sus. Implicarea tuturor în ședințele Comitetului va asigura o monitorizare și o implementare eficientă a tuturor activităților din proiect.

Proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Proiectul are scopul de a facilita accesul pe piața muncii pentru tinerii cu dizabilități, prin dezvoltarea de abilități și cunoștințe specifice pentru consilierea în carieră a persoanelor cu dizabilități. Vor beneficia de acest proiect 470 de actori relevanți: studenți din învățământul terțiar, profesori, personalul agențiilor de ocupare a forței de muncă, furnizori de servicii de orientare profesională, persoanele cu dizabilități și părinții acestora, angajatori etc.

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați  http://www.keystonemoldova.md/ro/projects/cross-border-parternship-inclusive-career-guidance