Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă

eu-logo-ro
moldova-logo-ro

Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă

ConferintaAstăzi la Chișinău a avut loc Conferința finală a Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă”. Proiectul a fost implementat de către Keystone Moldova în parteneriat cu ADV România, pe parcursul anilor 2020 -2022. Scopul proiectului a fost să sporească accesul la piața muncii a tinerilor cu dizabilități din Republica Moldova și din județul Iași, România, prin dezvoltarea capacităților actorilor relevanți în domeniul educației și a ocupării forței de muncă în furnizarea de servicii de orientare profesională de calitate și incluzive.

Ghidarea în carieră și orientarea profesională a tinerilor cu dizabilități este importantă în pregătirea lor către viața independentă și realizarea incluziunii sociale. Acest proiect s-a axat pe pregătirea profesioniștilor din sistemele de educație și ocupare a forței de muncă din Republica Moldova și Iași / România; ei deja știu și pot să furnizeze servicii de orientare profesională de calitate și de o manieră incluzivă, care să răspundă nevoilor persoanelor cu dizabilități.” – a menționat Ludmila Malcoci, Director Executiv Keystone Moldova.

Vizita de studiuPentru a afla care este accesul tinerilor cu dizabilități la serviciile de ghidare în carieră, a fost realizat Studiul sociologic „Politici și practici de ghidare în carieră a tinerilor cu dizabilități din Republica Moldova”. Studiul denotă faptul că 94% dintre tinerii cu dizabilități din Republica Moldova consideră că au nevoie de activități de ghidare în carieră, pentru a-și spori șansele de angajare în câmpul muncii și de a avea un trai decent. Totodată, 50% dintre toți tinerii cu dizabilități chestionați au menționat că sunt deloc / puțin pregătiți pentru accederea pe piața muncii. Studiul conține și 20 de recomandări în vederea asigurării accesului persoanelor cu dizabilități la activitățile de ghidare în carieră.

MaterialeÎn urma activităților proiectului, politicile și instrumentele naționale privind informarea și ghidarea în carieră pentru persoanele cu dizabilități au fost îmbunătățite. Keystone Moldova a oferit suport tehnic la elaborarea Standardelor minime de calitate pentru prestarea serviciilor de ghidare în carieră de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova (ANOFM). Totodată, au fost elaborate Curriculum-urile și Suporturile de curs: „Consilierea și ghidarea în carieră a persoanelor cu dizabilități” și „Intermedierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”. În baza acestor materiale, au fost acreditate programele de formare profesională continuă privind ghidarea în carieră și intermedierea muncii. Materialele sunt destinate studenților, cadrelor didactice din instituțiile de învățământ profesional tehnic și superior, precum și specialiștilor din domeniul angajării în câmpul muncii a persoanelor cu dizabilități, și furnizorilor de servicii de orientare profesională.

665 de persoane de pe ambele maluri ale Prutului au fost capacitate în domeniile ghidării în carieră și a tranziției de la școală la muncă a tinerilor cu dizabilități. Este vorba de persoanele care pot oferi suport la ghidarea în carieră și intermedierea muncii – studenți, cadre didactice, specialiști din cadrul Agențiilor pentru Ocuparea Forței de Muncă,  psihologi școlari, specialiști din cadrul Serviciilor de Asistență Psihopedagogică, părinți:

Lansare

  • Ar trebui să nu uităm că persoanele cu dizabilități Pot și Vor să muncească și să facem tot ce putem ca s-i ajutăm să se angajeze” (specialist AOFM);
  • „În incluziunea educațională a peroanelor cu dizabilități contează colaborarea dintre cadrele didactice – părinți – diriginte – psiholog. Fără parteneriat nu reușim nimic” (cadru didactic);
  • „Vrem să promovăm cultura incluziunii în Republica Moldova. Chiar dacă persoana cu dizabilități nu va atinge mari performanțe academice, din punct de vedere social – este important să fie inclusă într-o instituție educațională” (cadru didactic);
  • „Am vrea să ajutăm persoanele cu dizabilități să își găsească locul în societate, să fie angajate și să aibă o viață împlinită. Sperăm să fim capabili să schimbăm ceva spre bine!” (student).

În lunile martie și aprilie 2022, a fost desfășurată Caravana de la Școală la Muncă – au fost organizate câte trei evenimente în dreapta și în stânga Prutului. Intenția evenimentelor a fost de a facilita comunicarea între actorii cheie în domeniul ghidării și orientării în carieră și  de a reflecta bunele practici și provocările din domeniu. 373 persoane au participat la evenimente: angajatori, persoane cu dizabilități, centre de orientare în carieră, serviciile de asistență psihopedagogică, agenții de ocupare a forței de muncă, factori de decizie locali, OSC-uri etc.

Instruire„Cel mai de preț activ pe care îl avem fiecare sunt cunoștințele pe care le acumulăm în parcursul nostru prin viață. Acest proiect transfrontalier reprezintă o investiție în dezvoltarea resurselor umane din R. Moldova și România pentru a asigura contextul potrivit pentru inserția socio-profesională a persoanelor cu dizabilități. Cea mai mare provocare pe care o au persoanele cu dizabilități în piața muncii, nu este neapărat găsirea unui loc de muncă, ci identificarea unui loc de muncă accesibil și menținerea acestuia. Suntem convinși că acest proiect reprezintă o investiție pe termen mediu și lung care creează premise ca persoanele cu dizabilități să aibă acces la locuri de muncă potrivite nevoilor lor, iar noi suntem aici să-i ghidăm prin acest parcurs profesional”- a declarat Angela Achiței, președinte ADV România.

Este important de menționat parteneriatele create în cadrul proiectului, pentru promovarea ghidării în carieră incluzivă și pentru asigurarea durabilității proiectului; au fost create parteneriate cu: Ministerul Educației și Cercetării al Republicii Moldova, Centrul Republican de Asistență Psihopedagogică din RM, Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din RM, Agenția Județeană pentru Ocuparea Forței de Muncă Iași, Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă” din Chișinău, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași.

IasiProiectul „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145 a fost implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România,  finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

KHS_Logo021_Moldova_Horizonal_Blue
adv-logo