Parcursul educațional pentru copiii cu dizabilități intelectuale, senzoriale, tulburări din spectrul autist

Parcursul educațional pentru copiii cu dizabilități intelectuale, senzoriale, tulburări din spectrul autist

Sociological Study Keystone Moldova a realizat Studiul sociologic „Parcursul educațional pentru copiii cu dizabilități intelectuale, senzoriale, tulburări din spectrul autist”. Studiul analizează parcursul educațional pentru copiii cu dizabilități severe în instituțiile de educație timpurie, generale de învățământ și profesional tehnice și propune recomandări practice pentru pachetul de servicii integrate de suport.

Rezultatele Studiului și recomandările de rigoare în vederea îmbunătățirii accesului la educație a copiilor cu dizabilități severe au fost prezentate în cadrul unei ședințe de lucru cu reprezentanții Ministerului Educației și Cercetării. De asemenea, rezultatele cercetării au fost prezentate la Ședința lărgită a Consiliului Național pentru Drepturile Persoanelor cu Dizabilități. La această ședință, alături de membrii Consiliului Național, au participat  reprezentanți ai ministerelor de resort, ai Comisiilor parlamentare pentru protecție socială, sănătate și familie și cea pentru educație, părinți ai copiilor cu dizabilități.

Ministry of Education and ResearchRecomandările expuse accentuează următoarele priorități în incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități severe:

  • Formarea specifică a cadrelor didactice și personalului de suport, axată pe abordarea drepturilor și a rolurilor sociale valorizante;
  • Accesibilizarea instituțiilor educaționale la nivel de infrastructură, tehnologii asistive, materiale didactice adaptate;
  • Asistența personală pentru copii/tineri, în mod prioritar pentru a accesa serviciile educaționale fără bariere;
  • Asigurarea cu dispozitive și tehnologii asistive pentru recuperarea auditiv-verbală;
  • Oferirea serviciilor de suport, axate pe cooperarea multidisciplinară (medicală, socială și educațională).
  • Re-conceptualizarea serviciilor oferite de către Serviciile de Asistență Psihopedagogică.

În baza rezultatelor Studiului, ulterior  vor fi dezvoltate pachete standard de servicii educaționale incluzive de suport pentru copiii și tinerii cu dizabilități incluși în instituțiile de învățământ preșcolar, școlar și profesional tehnic.

Studiul a fost elaborat în cadrul proiectului „Servicii de suport pentru incluziunea educațională a copiilor cu dizabilități”, implementat de Keystone Moldova și finanțat de Fundația Soros Moldova.