OSC-urile din nordul republicii, instruite să dezvolte proiecte ambițioase, durabile și axate pe necesitățile comunității, cu suportul UE și Fundației Soros Moldova

OSC-urile din nordul republicii, instruite să dezvolte proiecte ambițioase, durabile și axate pe necesitățile comunității, cu suportul UE și Fundației Soros Moldova

27 de reprezentanți ai organizațiilor societății civile și ai autorităților publice locale din raioanele de nord a Republicii Moldova au participat la un atelier regional la Bălți, în cadrul căruia au fost instruiți cum să dezvolte propuneri de proiect în baza notelor conceptuale acceptate la prima etapă a Programului de granturi pentru dezvoltarea serviciilor sociale, desfășurat de Fundația Soros Moldova. Evenimentul a fost organizat în perioada 13-14 iulie curent de AO Keystone Moldova, cu suportul Uniunii Europene și Fundației Soros Moldova în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”.

Marcela Dilion-Strechie, coordonatoare de proiecte la Keystone Moldova, a menționat că pentru cele 60 de organizații ale căror note conceptuale au fost selectate la etapa întâia a programului de granturi, Keystone Moldova va organiza trei ateliere regionale, câte unu pentru fiecare zonă geografică a țării (nord, sud, centru). În cadrul atelierelor regionale consultanții vor acorda asistență tehnică în scrierea proiectelor pentru ca participanții să-și îmbunătățească propunerile și să corespundă cu cadrului normativ și politicilor în domeniul dezvoltării serviciilor sociale. „Sperăm că după aceste ateliere reprezentanții societății civile și cei ai autorităților locale să identifice punctele slabe ale ideilor de proiecte înaintate, să lucreze la ele, să dezvolte servicii axate pe necesitățile comunității și nu doar să amenajeze ori să repare anumite încăperi. Aceasta pentru că în unele concepte de proiecte s-a pornit de la infrastructură, și nu de la necesitățile grupurilor vulnerabile. Este important ca necesitățile identificate să fie interconectate cu serviciile ce se doresc a fi dezvoltate sau extinse”, a precizat reprezentanta Keystone Moldova.

Pentru a eficientiza asistența oferită de consultanți, organizațiile au fost împărțite după tipul de servicii care planifică să le dezvolte: „Servicii sociale destinate copiilor, tinerilor și familiilor din grupurile vulnerabile”, „Servicii pentru persoanele cu dizabilități, inclusiv copii” și „Servicii pentru persoanele vârstnice”. După atelier, participanții vor beneficia și de un program de mentorat, în cadrul cărora consultanții vor oferi asistență metodologică calificată OSC-urilor pentru definitivarea proiectelor.

Grupul „Servicii sociale pentru persoanele vârstnice” a fost cel mai numeros. Acest lucru, în opinia Doinei Costin, consultantă în cadrul proiectului Keystone Moldova, nu este întâmplător pentru că în societate există foarte multe persoane în etate care au rămas singure și fără îngrijiri. „Mă bucur că atât de multe organizații au depus note conceptuale prin care intenționează să asiste vârstnicii din comunități. Persoanele în etate au nevoie să le oferim un cadru social, o comunicare activă, să-i ajutăm să redevină activi pentru că au capacități, cunoștințe, abilități. Ei sunt și pot deveni parte activă a comunității noastre”, a adăugat Doina Costin.

Cei 27 de reprezentanți ai societății civile și ai autorităților publice, participanți la atelierul de la Bălți, au ținut să menționeze că sprijinul pe care îl primesc în scrierea proiectelor le este foarte util și necesar pentru a dezvolta o propunere de proiect reușită.

Angela Moiseev, Asociația de suport familial de recuperare timpurie a copiilor cu deficiențe de auz și văz „AudiViz”, Bălți: „Când o persoană nu cunoaște cum să scrie un proiect, are o stare de confuzie pentru că nu știe ce informație să includă pentru a atrage atenția finanțatorului. Atelierele organizate ne ajută să înțelegem pe etape cum trebuie să completăm corect un formular pentru o propunere de proiect. Reprezint o organizație tânără, care activează în interesul copiilor și a persoanelor cu deficiențe de auz și văz în municipiul Bălți. În cadrul proiectului „Servicii sociale mai bune”, finanțat de UE și cofinanțat de Fundația Soros Moldova, am obținut un grant pentru a dezvolta un serviciu  de intervenție timpurie pentru copiii cu deficiențe de auz în mun. Bălți. Prin implicarea tuturor actorilor interesați am reușit să stabilim un parteneriat durabil cu instituția medico-sanitară publică nr. 1 din mun. Bălți, care a preluat în gestiune și finanțare serviciul nou creat. Proiectul s-a axat pe dezvoltarea serviciilor logopedice inclusiv, efectuarea screeningului audiologic la copiii nou-născuți, la copiii cu vârsta de 0-3 ani, iar la necesitate, și la copiii cu vârsta mai mare de 7-8 ani. În cadrul acestui program de granturi ne propunem să dezvoltăm și să extindem serviciul de screening audiologic la Centrul de sănătate din orașul Sângerei”.

Ilie Calistru, primarul satului Ciuciulea, r-nul Glodeni, fondator al Asociației de băștinași Ciuciulea „Vatra de dor”: „În momentul când ești de 4 ani primar și nu ai nicio susținere politică la nivel de raion, ești nevoit să cauți diferite modalități de soluționare a problemelor, să aplici la fonduri europene ca să dezvolți localitatea. În domeniul social am identificat o mare necesitate de a ajuta bătrânii din comunitate. Vrem să dezvoltăm o gamă largă de servicii sociale pentru persoanele în etate, să creăm o academie a vârstnicilor, o asociație a seniorilor. Ne propunem să creăm mai multe servicii utile oamenilor cu implicarea băștinașilor și a celor plecați peste hotare”.

Aurica Burlacu, șefa Direcției Generale Asistență Socială și Protecție a Familiei Florești: „În parteneriat cu reprezentanții organizației Consiliul raional al tineretului din rnul Florești am depus o idee de proiect pentru crearea unui centru de zi destinat copiilor cu dizabilități. Ne-am gândit să deschidem un centru care ar oferi servicii de orientare profesională, consiliere psihologică, incluziune socială, kinetoterapie, ergoterapie, ludoterapie pentru circa 300 de copii cu dizabilități din r-nul Florești”. 

Pavel Goiman, președintele AO „Auraș” din mun. Bălți: „Am depus un proiect care prevede deschiderea unui centru multifuncțional de asistență socială în comuna Pruteni, r-nul Fălești. Am lucrat la elaborarea planului strategic de dezvoltare a acestei localități pentru următorii 5 ani de zile și am identificat care sunt necesitățile comunității. Am avut o ședință comună cu principalii actori comunitari și am convenit să venim cu o propunere de proiect axată pe îmbunătățirea serviciilor de asistență socială. Sperăm, cu ajutorul consultanților pe care îi avem, să reușim să dezvoltăm o propunere de proiect de succes”.

Valentina Onica, președinta AO „Casa speranțelor” din or. Soroca: „Ideea proiectului nostru este de a crea în municipiul Soroca un centru de zi pentru copiii cu dizabilități. În raion nu sunt dezvoltate servicii sociale pentru copiii cu dizabilități, considerăm că este o oportunitate crearea acestui tip de serviciu, cu atât mai mult că primăria municipiului Soroca este de-acord să fie partenerul noștru în implementarea proiectului și ne oferă un spațiu. Participarea la acest atelier ne ajută să ne orientăm mai bine, să înțelegem care sunt cerințele donatorilor pentru a nu pierde șansa de a obține acest grant și a dezvolta servicii sociale pentru grupurile vulnerabile din raionul nostru”.

La concursul de selectare a conceptelor de proiect pentru dezvoltarea și/sau extinderea serviciilor sociale durabile adresate persoanelor din grupuri vulnerabile, lansat de Fundația Soros Moldova în martie 2021, au fost prezentate peste 100 de propuneri de proiect. În urma analizei dosarelor, 60 de concepte au fost selectate pentru participare la a doua etapă a concursului de proiecte pentru Programul de granturi. Fundația Soros Moldova urmează să ofere cel puțin 40 de granturi pentru implementarea proiectelor pe întreg teritoriul Republicii Moldova. 

Programul de granturi este desfășurat în cadrul proiectului „Organizațiile societății civile acționează pentru servicii sociale mai bune”. Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană și cofinanțat și implementat de Fundația Soros Moldova în parteneriat cu AO Keystone Moldova și AO Institutum Virtutes Civilis.

Articol realizat de Centrul pentru Jurnalism Independent.