Standarde minime de calitate pentru prestarea serviciilor de ghidare în carieră de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

eu-logo-ro
moldova-logo-ro

Standarde minime de calitate pentru prestarea serviciilor de ghidare în carieră de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă

Keystone Moldova a oferit suport tehnic la elaborarea Standardelor minime de calitate pentru prestarea serviciilor de ghidare în carieră de către Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă din Republica Moldova (ANOFM). Serviciile de ghidare în carieră vor oferi suport la integrarea în câmpul muncii pentru mai multe persoane cu dizabilități din țara noastră.

Documentul a fost aprobat de ANOFM și conține standarde cu privire la accesul persoanelor la serviciile de ghidare în carieră, organizarea și prestarea serviciilor, rezultatele serviciilor prestate. Astfel, informația despre serviciile de ghidare în carieră va fi în limbaj accesibil, inclusiv pentru persoanele cu dizabilități intelectuale, iar cele video vor fi însoțite de limbajul mimico-gestual. Totodată – serviciile de ghidare în carieră vor fi accesibile fără discriminare pe criterii de rasă, naționalitate, origine etnică, limbă, religie, convingeri, sex, vârstă, dizabilitate, opinie, apartenență politică, avere, origine socială sau orice alt criteriu.

ANOFM va presta servicii de ghidare în carieră, care includ 4 tipuri de activități: informare cu privire la profesii și specificul pieței muncii; autocunoaștere; consultanță în elaborarea instrumentelor de marketing personal; consultanță pentru decizia de carieră. Activitățile vor fi prestate prin 3 metode: consultație individuală, consultație în grup și seminare de ghidare în carieră.

 

Activitatea a avut loc în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România,  finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați http://www.keystonemoldova.md/ro/projects/cross-border-parternship-inclusive-career-guidance.php

keystone-logo
adv-logo