Medierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova și România

eu-logo-ro
moldova-logo-ro

Medierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din Republica Moldova și România

persoane cu dizabilităţi din Republica Moldova şi RomâniaConvenția ONU privind Drepturile Persoanelor cu Dizabilități (art. 27) stabilește că toate persoanele cu dizabilități trebuie să aibă oportunitatea de a-și pune în aplicare și de a-și dezvolta calificarea și competențele, precum și potențialul creativ și productiv, într-o ocupație liber aleasă și un loc de muncă incluziv, accesibil și, dacă e necesar, adaptat, care să asigure un nivel decent de trai. În acest context, Keystone Moldova împreună cu Fundația „Alături de Voi” România implementează un proiect care are scopul de a facilita accesul tinerilor cu dizabilități pe piața muncii, prin dezvoltarea de abilități și cunoștințe specifice pentru consilierea în carieră a persoanelor cu dizabilități.

Recent, în cadrul proiectului a fost elaborat curriculum-ul și suport-ul de curs: „Intermedierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități”. Materialele sunt destinate specialiștilor responsabili cu asistarea profesională a persoanelor cu dizabilități, dar și furnizorilor de servicii de orientare profesională. Acest tip de mediere este o activitate prin care angajații și angajatorii sunt asistați de o a treia persoană – specialist în medierea muncii.

Specialistul în medierea accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități: va analiza și va propune măsuri de ajutorare a persoanelor cu dizabilități aflate în căutarea unui loc de muncă; va identifica un loc de muncă compatibil pentru fiecare persoană; va oferi sprijin în cadrul unor activități la locul de muncă în care a fost încadrată persoana cu dizabilități.

Curriculumul propus vizează: aspecte conceptuale ale intermedierii accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități; politici în domeniu; aspecte metodologice privind realizarea intermedierii accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități; comunicarea cu persoanele cu dizabilități în procesul de intermediere a accesului pe piața muncii; asigurarea accesibilității în procesul de intermediere a muncii; opțiuni de angajare pe piața liberă a muncii pentru persoanele cu dizabilități.

În cadrul curriculumului și suportului de curs este prezentat și un model de bună practică în domeniul medierii accesului pe piața muncii a persoanelor cu dizabilități din România – întreprinderea socială JobDirect, din cadrul Fundației ”Alături de Voi” România. JobDirect reprezintă agenția de plasare și asistență la locul de muncă pentru persoane cu dizabilități.

Activitatea are loc în cadrul Proiectului „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, implementat de Keystone Moldova în parteneriat cu Fundația „Alături de Voi” România,  finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).Proiectul „Parteneriat transfrontalier pentru ghidarea în carieră incluzivă” nr. 2SOFT/1.1/145, este finanțat de Uniunea Europeană, în cadrul Programului Operațional Comun România – Moldova 2014-2020, prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Pentru mai multe informații despre proiect, vă rugăm să accesați http://www.keystonemoldova.md/ro/projects/cross-border-parternship-inclusive-career-guidance.php

keystone-logo
adv-logo